Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 mars 2013

Hög utbildning viktig på alla samhällsnivåer

Mikaela Backman har skrivit en doktorsavhandling som heter ”Regions, Human Capital and New Firm Formation”. I den undersöker hon bland annat vilken effekt högre utbildning (humankapital) får för individer, företag och regioner.

Mikaela Backman försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling i nationalekonomi på Internationella Handelshögskolan i Jönköping den 8 mars. Avhandlingen har titeln ”Regions, Human Capital and New Firm Formation”.

I sin avhandling undersöker Mikaela Backman bland annat vilken effekt högre utbildning (humankapital) får för individer, företag och regioner.
Hon slår fast att hög utbildning ökar produktiviteten i ett företag, och att det också lönar sig på individnivå i form av högre lön. På regional nivå visar hon att nyföretagandet ökar i regioner med högre utbildningsnivåer.

Det finns dock stora regionala skillnader, och för glesbygdsregioner är det mycket viktigt att ha bra kommunikationer med angränsande regioner och större orter, för att kunna dra nytta av tillgången på välutbildade människor. De regionala skillnaderna innebär också att generella politiska beslut fungerar dåligt, och att politiska beslut som fattas på regional nivå har större möjlighet att få god effekt.

I avhandlingens sista kapitel fokuserar Backman på bankernas betydelse för nyföretagandet. Det är tydligt att kommuner som har större bankkonkurrens får mer nyföretagande, eftersom det innebär bättre tillgång till startkapital. Nedläggning av lokala bankkontor kan därför dämpa nyföretagandet i en region.

I sin fortsatta forskning vill Mikaela Backman fokusera på varför människor söker sig till vissa regioner, och vad en region kan göra för att öka andelen högutbildade.
Fakultetsopponent var professor Todd Gabe, University of Maine. Medlemmar i betygsnämnden var docent Michaela Trippl, Lunds universitet, docent Laura Resmini, Universita della Valle d’Aosta, och professor Ghazi Shukur, JIBS. Ordförande var professor Charlie Karlsson, JIBS.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera