Artikel från Uppsala universitet
7 mars 2013

Första anläggningen för experiment av marin strömkraft är sjösatt i Dalälven

Den första riktiga experimentanläggningen har sjösatts i Dalälven vid Söderfors. Syftet är att utveckla helt ny teknik som på ett förnybart sätt kan ta tillvara strömkraft för energiproduktion.

Vid Uppsala universitet bedrivs framgångsrik forskning om förnybar energi. Professor Mats Leijon leder forskargrupper inom vindkraft, vågkraft och marin strömkraft som hamnat i internationella toppskiktet vid flera forskningsutvärderingar. Nu är det dags för den allra första försökanläggningen för marin strömkraft.

– Detta är en helt ny teknik för att på ett miljövänligt sätt ta tillvara energin i strömmande vatten. Den har utvecklats av doktorander, studenter och forskare här vi Ångströmlaboratoriet, säger professor Mats Leijon som leder utvecklingen av förnybar elenergiomvandling vid avdelningen för elektricitetslära, Uppsala universitet.

I våra älvar, sund och hav finns strömmande vatten som utgör en förnybar energikälla med stor potential i många områden, inte minst där det finns kraftiga tidvattenströmmar. Projektet vid Uppsala universitet undersöker möjligheterna att omvandla kinetisk energi (rörelseenergi) till elektricitet med hjälp av ny teknik. I den aktuella anläggningen består den av en vertikalaxlad turbin kopplad direkt till en generator som är anpassad till vattnets rörelser.

Syftet med Söderforsprojektet är att driva en försöksanläggning för marin strömkraft under realistiska förhållanden. Anläggningen omfattar turbin, generator och ett fundament på älvbotten samt en sjökabel till en mätstuga på land. Den är placerad nedströms landsvägsbron över Dalälven i centrala Söderfors.

Finansiärer som haft en avgörande betydelse för projektetet genomförande är: Vetenskapsrådet, Vattenfall – vattenkraft, Ångpanneföreningens forskningsstiftelse, J.Gust Richert forskningsstiftelse (Sweco), Swedish Cnetre for Reneable Electric Energy Conversion (Energimyndighetem , VInnova och Stakrfat) samt regeringens strategiska forskningsanslag till STandUP for Energy vid Uppsala universitet.

Läs mer om forskningsprojektetet på universitetets webb.

Tillstånd för anläggningen finns från markägare, fallrättighetsägare, fiskerättsägare samt berörda myndigheter.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera