Tema

Stöd från omgivning och tilltro – nödvändigt efter knäskada

Intensiv rehabilitering med stöd och hjälp från familj, tränare och inte minst fysioterapeut samt en stor tilltro till sin egen förmåga. Det krävs för ett lyckat resultat efter en korsbandsskada.

Forskningen är gjord av en forskargrupp från Mittuniversitetet, Karolinska institutet och Linnéuniversitetet.

– Intervjuer har gjorts med drabbade unga alpina elitskidåkare efter en korsbandsskada. Deras erfarenheter har varit mycket värdefulla för att kunna komma vidare i rehabiliteringsforskningen, säger Marie Alricsson, professor i idrottsvetenskap vid Mittuniversitetet.

Hoppet och motivationen att komma tillbaka på samma nivå som tidigare efter en operation för korsbandsskada bygger på ett starkt självförtroende kombinerat med optimalt stöd från den egna familjen och tränaren som i sin tur stärker tron på den egna förmågan att klara av rehabiliteringsprocessen. Det visar den uppföljande studien bland unga alpina elitåkare fem år efter en skada på korsbanden.

– Vår studie visar att förutsättningarna för att komma tillbaka efter en korsbandskada är komplexa och att både fysiska och psykologiska aspekter måste beaktas, säger Marie Alricsson.
Sjukgymnast/fysioterapeut har en huvudroll i rehabiliteringen för att kunna optimera träningen och ge experthjälp och stöd under hela processen.

– Tyvärr är det många som inte får det stöd de behöver i olika faser av rehabiliteringen för att lyckas och orkar därmed inte komma tillbaka på samma nivå som innan skadan, säger Marie Alricsson.
Skador på korsband och andra typer av knäskador är en mycket vanligt bland unga på landets skidgymnasier.

– En rekommendation till svenska alpina skidgymnasier är att arbeta skadeförebyggande och att skapa strategier för hur deras stöd ska se ut vid en eventuell skada, säger Marie Alricsson.

Stöd från omgivning och tilltro – nödvändigt efter knäskada

 lästid ~ 1 min