Artikel från Stiftelsen för Strategisk Forskning

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 februari 2013

Nytt program för Koreasamarbete

Nu inleds den första större satsningen på forskningssamarbete mellan Sverige och Sydkorea. Med kompletterande styrkor i forskning har ökad samverkan stor potential att leda till nya upptäckter och innovationer, menar både SSF och samarbetspartnern i Korea.

– Sverige är ett forskningsdrivet innovationsland med ett bra välfärdssystem.  Dessutom håller kvaliteten på svensk forskning en mycket hög nivå, speciellt inom medicinsk forskning och IT. Korea har utvecklats enormt snabbt på en mycket kort tid med hjälp av teknikdriven forskning. Korea är ett av få länder som trots dagens globala recession, ökar sina investeringar i forskning och utveckling. Det som är bra är att Korea har en mycket stark forskning inom områden som life science, IT och materialteknik, vilka är väldigt lika de svenska forskningsområdena. Om vi samarbetar, har vi mycket att lära oss av varandra, säger Young Dae RYU, VD för koreanska National Research Foundation i Stockholm.

Gemensamma projekt
Det finns alltså bra förutsättningar för att ett fördjupat forskningssamarbete skulle kunna skapa nya landvinningar inom forskningen. Det här är början till det första stora forskningsprogrammet mellan de två nationerna. NRF har funnits i Sverige sedan 2005 och har under lång tid verkat för att öka interaktionen mellan de två nationerna. Tillsammans med Vetenskapsrådet, IVA och framför allt Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT, har NRF etablerat mötesplatser och visst forskningsutbyte.

– Det har varit mycket viktigt för att skapa kontakter mellan Sverige och Korea men medlen har varit för små för att komma igång med gemensamma forskningsprojekt. Med större finansiering kan vi bedriva ett mer omfattande program för forskningssamarbete och det är hög tid att börja med strategiska områden där vi har gemensamma intressen, säger Young Dae RYU.

Börjar med workshop
Som ett första steg i samarbetet mellan SSF och NRF arrangerar de två organisationerna en workshop i Korea i juni i år. Svenska forskare kan nu ansöka om resebidrag hos SSF för att delta i workshopen. Intresset för utlysningen har redan varit stort, trots att utlysningen bara varit öppen under någon vecka. Om workshopen faller väl ut och forskare i de båda länderna visar sig ha många beröringspunkter för samarbeten kommer nya medel att utlysas för forskningsprojekt senare i år eller nästa år. SSF förfogar över 30 miljoner kronor för detta och Korea förväntas skjuta till lika mycket.Workshopen är inriktad på de tre områdena bioteknik, materialvetenskap och informationsteknologi.

– Det är i Asien det händer nu, och det känns väldigt bra att kunna starta samarbete med Korea. Svenska forskare har bra kontakter med USA och Europa men inte så mycket österut, säger Joakim Amorim, programchef på SSF.

Parallell med Japan
Med Japan har SSF dock haft utbyte i cirka 15 år, bland annat med gemensamma satsningar på multidisciplinär bio. Joakim Amorim drar paralleller till det och ser att flera svenska forskare idag har framgångsrika samarbeten med Japan. Ett exempel är Agneta Richter-Dahlfors, professor i cellulär mikrobiologi vid Karolinska Institutet.

Se en filmad intervju med henne där hon beskriver Asiens strävan att komma in på bioteknikområdet som tillämpning för IT-forskning. I Japan har SSF haft mycket kontakt med bland annat Hiroaki Kitano som leder Sony Computer Science Laboratories, se också en intervju med honom.

Text och bild: Karin Nordin, forskningsredaktör, SSF

Artikeln är även publicerad på Stiftelsen för Strategisk Forskning, där fler faktalänkar finns.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera