Artikel från Trafikverket

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 februari 2013

Forskning för mer kapacitet på järnvägen

Ett tioårigt samarbete för forskning och innovation kan på sikt bidra till att öka kapaciteten på spåren och göra tågen punktligare. Trafikverket och sex akademiska miljöer inleder nu programmet Kajt, Kapacitet i järnvägstrafiken.

Smartare metoder för operativ styrning av tågtrafiken gör att spåren kan användas effektivare och att järnvägssystemet blir mindre känsligt för störningar. Innovationsprogrammet Kajt ska resultera i ökad automatisering i tågplaneringen och ge digitala beslutsstöd för tågledare och lokförare. Även trafikinformationen till resenärer och godskunder kan i förlängningen förbättras.

– Järnvägen är mitt uppe i ett teknikskifte och vi behöver knyta till oss Sveriges spetskompetens på området, säger Magnus Wahlborg, programansvarig på Trafikverket.

Trafikverket är initiativtagare och huvudfinansiär i Kajt. Övriga parter är Linköpings universitet, Blekinge tekniska högskola, Kungliga tekniska högskolan KTH, Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI, Uppsala universitet och SICS Swedish ICT.

– Genom den här satsningen skapas en långsiktig forskningsplattform. Samordningen av kompetenser gör oss till en attraktiv aktör som verkar i internationella samarbeten, vilket blir allt viktigare, säger Kajts programkoordinator Martin Joborn vid Linköpings universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera