Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 februari 2013

Klimatmodellerna håller inte måttet

Bara ett fåtal klimatmodeller kunde återge de senaste 50 årens förändringar i nederbörd i Kina. Det visar en doktorsavhandling från Göteborgs universitet.

Klimatmodeller är det enda sättet att förutse framtida förändringar av klimatet och vädret.

– Därför är det mycket viktigt att undersöka de globala klimatmodellernas förmåga att återge de extrema händelser som observerats under de senaste decennierna för att öka våra möjligheter att förutse framtida väderförändringar, säger Tinghai Ou vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet.

Analyserat hur klimatmodellerna stämmer
Han har analyserat hur klimatmodellerna återspeglar de senaste 50 årens förändringar i nederbörd i Kina.

– Resultaten visar att klimatmodellerna dåligt återger de förändringar i extrema nederbördshändelser som skett i Kina från 1961 till år 2000. Endast hälften av de 21 analyserade klimatmodellerna har kunnat återge förändringarna i några av Kinas regioner. Bara ett fåtal har kunnat återge de landsomfattande förändringarna i klimatet, säger Tinghai Ou.

Extremt väder i Kina
Kina är ett av de länder som ofta drabbas av extrema klimathändelser. Översvämningen 1998 i södra och nordöstra Kina orsakade ekonomiska förluster på miljarder dollar och dödade mer än 3000 människor. Och torkan 2010-2011 i södra Kina påverkade 35 miljoner människor och orsakade miljarder i ekonomiska förluster.

– Våra forskningsresultat visar att extrema nederbördshändelser har ökat i de flesta områden i Kina sedan 1961, medan antalet torra dagar, där den dagliga nederbörden uppgår till mindre än en millimeter, har ökat i östra Kina men minskat i västra Kina.

Köldknäppar minskar inte trots global uppvärmning
Kalluftsutbrott i sydöstra Kina framkallar ofta kraftiga snöoväder som orsakar stor skada. Snö, is och storm i januari-februari 2008 innebar att mer än hundra människor dog.

Studierna visar att kalluftsutbrotten i Kina minskade under 1961-1980 men efter 1980 har de legat på samma nivå trots den globala uppvärmningen.

Avhandlingens titel: Observed and simulated changes in extreme precipitation and cold surges in China: 1961–2005 http://hdl.handle.net/2077/31816
Handledare: Professor Deliang Chen, Professor Hans Linderholm och Dr. Jee-Hoon Jeong

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera