Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 februari 2013

100 miljoner för ett friskare Östersjön

Stockholms universitets nyinrättade Östersjöcentrum ingår strategiskt partnerskap med BalticSea2020. Stiftelsen avsätter 100 miljoner kronor till projektet Baltic Eye som ska förmedla användbar kunskap om Östersjön till beslutsfattare i samhället. En kunskapsförsörjning som är nödvändig för att förändra Östersjöns miljötillstånd.

Stockholms universitets nyinrättade Östersjöcentrum ingår strategiskt partnerskap med BalticSea2020. Stiftelsen avsätter 100 miljoner kronor till projektet Baltic Eye som ska förmedla användbar kunskap om Östersjön till beslutsfattare i samhället. En kunskapsförsörjning som är nödvändig för att förändra Östersjöns miljötillstånd.

– Det är mycket glädjande med ett så stort stöd för Stockholms universitets nya satsning, säger Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet. Havsforskning är sedan länge ett ledande forskningsområde och vi har en kraftfull Östersjöforskning med lång tradition. Även universitetets öppenhet och strävan att kommunicera med det omgivande samhället blir tydlig genom detta strategiska partnerskap.

– Stockholms universitet har byggt en bas som vi tror på, säger stiftelsens grundare Björn Carlson. Östersjöcentrums framtida utbyggnad med en kombination av experter och kommunikatörer tillsammans med det breda nätverket av marina forskare kommer att kunna bidra till att lösa de svåra miljöfrågorna i Östersjön, vilket är målet för stiftelsens hela verksamhet.

Medlen kommer att fördelas med 20 miljoner per år under fem år och ska användas till resurser för analys, syntes och kommunikation. Det kommer också att finnas finansiering för att sätta samman flera kreativa grupperingar som under intensiva perioder kan jobba med viktiga frågor som hjälper till att lägga Östersjöpusslet.

– Forskningen och miljöövervakningen präglas av naturliga skäl av en stuprörseffekt, där framstående och världsledande verksamhet avgränsas inom olika ämnen, säger Tina Elfwing, föreståndare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum. Vi ska nu försöka fånga upp all denna kunskap och skapa ett helhetsperspektiv som med riktad kommunikation når ut till rätt plats i samhället. Långsiktiga analyser, synteser och utvärderingar, som är nödvändiga för samhällets kunskapsförsörjning, kommer att bidra till vetenskapligt baserade åtgärder som faktiskt förändrar Östersjöns miljötillstånd.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera