Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 februari 2013

Undersöker lönsamhet hos sociala investeringar

Sociala investeringar handlar om att satsa pengar i projekt, som ska löpa över flera år och ge utdelning i form av ökad välfärd och helst också sänkta kostnader. Handelsbankens forskningsstiftelse har anslagit 2,8 miljoner till forskare på Örebro universitet för att få fram verktyg att utvärdera vilken nytta sociala investeringar gör.

Det är professor Lars Hultkrantz vid Handelshögskolan som leder projektet och han samarbetar med professor Berth Danermark, handikappforskare vid institutionen för hälsovetenskap och medicin.

– Kommunpolitiker arbetar oftast med en budget på ett eller högst tre år. Då är det svårt att göra långsiktiga och uthålliga satsningar. Nu har det blivit populärt att tala om sociala investeringar, som kan löpa under längre tid, säger Lars Hultkrantz. Vi ska nu försöka hitta investeringskalkyler, som kan
mäta samhällsnytta och kvalité för olika investeringar.

Det är här samarbetet med handikappforskarna kommer in. Man ska se på en grupp ungdomar med mentalt funktionshinder och deras möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden. De går på olika gymnasieprogram, som är anpassade till dem och hamnar sedan ofta i någon form av kommunal daglig verksamhet.

Nu ska man göra olika sociala investeringar för att stärka deras möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden, utvärdera insatserna och se om samhällskostnaderna för den här gruppen på sikt blir lägre och om välfärden för dem som kommer i arbete blir högre.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera