Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 februari 2013

Minskade utsläpp med aktiva ytskikt

Rätt val av material och beläggningsteknik för ytskikt i maskiner och motorer kan minska utsläppen av både partiklar och växthusgaser. Det visar ny forskning från Uppsala Universitet.

-Med tanke på det stora antalet fordon i världen skulle redan några få procents minskning av energiförluster och utsläpp få enormt positiva följder, säger Fredrik Gustavsson, doktorand i tillämpad materialvetenskap vid Ångströmlaboratoriet.

Dagens hårdare miljökrav har minskat antalet miljöfarliga tillsatser i oljor och bränslen, samtidigt som allt fler förnyelsebara och biologiskt nedbrytbara bränslen utvecklas. Det innebär att den kemiska omgivningen i dag skiljer sig dramatiskt från den traditionella miljön i mekaniska kontakter, och höjer kraven på kontaktytorna i motorer och maskiner.

Fredrik Gustavssons avhandling visar hur väl moderna ytskikt kan fungera tillsammans med nya typer av motoroljor och bränslen, och att valet av ytskikt påverkar både energiförbrukning och nötning.

I avhandlingen studeras hur en viss typ av ytskikt, så kallade tribologiskt aktiva ytskikt, skapar och upprätthåller extremt låg friktion och högt nötningsmotstånd genom att under användning förändra sin struktur, sammansättning och friktionsegenskap till det bättre.

De studerade materialen har redan i sin uppbyggnad goda förutsättningar att ge låg friktion vid kontakt. Materialen har även den unika egenskapen att de vid hög belastning svarar med att ytterligare minska både friktion och slitage. De har även förmågan att breda ut sig över kontaktytorna och läka skadade områden.

-Minskat slitage i maskiner och motorer och minskad friktion är i dag viktigare än någonsin. Både de energibesparingar och de miljömässiga vinster detta leder till är starka drivkrafter för forskning och utveckling inom området, säger Fredrik Gustavsson.

Disputation äger rum den 22 februari klockan 10.15 i Siegbahnsalen, Ångströmlaboratoriet.
 

Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera