Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 februari 2013

Höftfraktur hos farfar eller morfar riskfaktor för benskörhet

Har din farfar eller morfar brutit höften? Då är risken större att du har svagare ben som vuxen. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin som i en studie på över 1 000 unga vuxna i Göteborg identifierat vilka faktorer som ökar risken för benskörhet hos män.

Doktoranden Robert Rudäng vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har i sin avhandling utvärderat hur olika faktorer påverkar skeletthälsan i vuxenlivet. I avhandlingen, som bygger på studier på drygt 1 000 unga män i Göteborg, identifieras flera tidigare okända riskfaktorer för benskörhet hos män:  

• män vars morfar eller farfar drabbats av ett brott på höften har en klart ökad risk för benskörhet i form av låg bentäthet och mindre benstorlek. Jämfört med män vars morfar eller farfar inte brutit höften rör det sig om en skillnad på mellan 3 till 5 procent

• samma risk, om än inte lika uttalad, finns hos män som fötts av en äldre mamma

• en tredje riskfaktor är rökning, där män som börjar röka i tjugoårsåldern bara har hälften så bra utveckling av bentätheten i ländrygg och höft fram till cirka 25 års ålder jämfört med icke-rökare

• att drabbas av en fraktur i barndomen eller tonårstiden har ett klart samband med försämrad mikrostruktur på skelettet hos unga vuxna män, vilket i studien visas bidra till en lägre hållfasthet hos skelettet med omkring 3 till 4 procent

–Tidigare studier visar att skeletthälsan i ung vuxen ålder kan ha en avgörande betydelse för risken att drabbas av benskörhet och frakturer senare i livet. Studierna som presenteras i min avhandling identifierar nya riskfaktorer och kan förhoppningsvis användas för att tidigt identifiera riskindivider, och därmed ge möjlighet till att förebygga utveckling av benskörhet, säger Robert Rudäng.

Avhandling: Determinants of peak bone mass in men

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera