Artikel från Högskolan i Borås

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 februari 2013

Hur ska vårt digitala kulturarv förvaltas för framtiden?

Högskolan i Borås ingår i det internationella forskningsprojektet PERICLES som beviljats 12,3 miljoner euro för perioden 2013-2016. Högskolans del av budgeten är 10 miljoner svenska kronor. Projektet syftar till att studera hur vi i framtiden bäst ska bevara vårt digitala kulturarv – en ständigt aktuell fråga i dagens digitala samhälle. Professor Sandór Darányi är lokal koordinator för projektet.

PERICLES – Promoting and Enhancing Reuse of Information throughout the Content Lifecycle taking account of Evolving Semantics- är en uppföljare av EU-projektet Shaman som avslutades 2011.

PERICLES startar nu i början av 2013 med en total budget på 12,3 miljoner euro, varav 9,6 miljoner är beviljade av EU-Kommissionen. PERICLES löper 2013-2016 och Högskolan i Borås del av budgeten omfattar 10 miljoner kronor. Högskolan i Borås arbete leds och koordineras av professor Sándor Darányi vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan.

Projektets internationella konsortium lanserar sitt flaggskepp inom Sjunde ramprogrammets område ICT – Information and Communication Technologies. Det är elva partners i sex europeiska länder som kommer att arbeta med digitalisering av data i industriella miljöer samt digitalisering av vårt kulturarv för att bevara dessa för kommande generationer. Projektets tema är av stor betydelse för Europas digitala agenda och påverkar hela vårt samhälle genom att ge förutsättningar för en hållbar förvaltning av information som sträcker sig århundraden framöver.

Professor Sándor Dáranyi berättar mer om projektet här

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera