Tema

En sann brygga mellan näringsliv och akademi

Två nya adjungerade professorer har anställts vid Linnéuniversitetet. De ingår i universitetets och IKEAs långsiktiga samarbete The Bridge. Lars Dafnäs blir adjungerad professor i design och Gudmund Vollbrecht adjungerad professor i virkeslära.

– Vi går nu in i en ny fas när det gäller arbetet med The Bridge, säger Lena Fritzén, prorektor vid Linnéuniversitetet. Utnämnandet av Lars Dafnäs och Gudmund Vollbrecht förstärker vårt samarbete med IKEA och det är roligt att få med två så välmeriterade personer. Det ska bli enormt spännande att se vilka idéer som kommer ut i mötet mellan dem och de nuvarande forskarna inom de olika projekten.

Lars Dafnäs har mångårig erfarenhet inom IKEA. Under mer än 25 års tid har han bidragit till utvecklingen av både identiteten och designen av IKEAs sortiment.

– Mitt nya uppdrag känns både utmanande och inspirerande, säger Lars Dafnäs. Jag vill bidra till att öka förståelsen för livet hemma och människors behov av lösningar kopplat till materialens möjligheter och produktionens förutsättningar. Att slå en brygga mellan fabriksgolvet och livet hemma. En brygga mellan den akademiska världen och entreprenörens. En brygga mellan förståelse och utveckling, för lärande och utövande.

Gudmund Vollbrecht har arbetat drygt 10 år inom IKEA bland annat som skogschef och kvalitetschef. Gudmund har bred erfarenhet från skoglig forskning. Han disputerade 1994 i Skogsskötsel och blev 1999 docent i Skogshushållning. Han har även arbetat inom skogsnäringen, bland annat som VD för Skogsällskapet AB.

– Samarbetet med Linnéuniversitetet är viktigt för att vi inom IKEA ska kunna utveckla vår kompetens inom skog och trä, säger Gudmund Vollbrecht. Jag hoppas med min erfarenhet från Sveriges lantbruksuniversitet och mitt kontaktnät inom skogsnäringen kunna bidra till att göra Linnéuniversitetet till ett starkt nationellt forskningscentrum inom skog och trä.

– Vårt samarbete med Linnéuniversitetet är en viktig investering för IKEA för att säkra kompetens och rekrytering av framtida medarbetare, berättar Thomas Carlzon, VD IKEA AB. Jag känner mig därför både stolt och glad över att IKEA har två adjungerade professorer. Lars och Gudmund kommer att bidra enormt mycket inom The Bridge med sina respektive spetskompetenser inom skog och trä samt design.

Mer information
Läs mer om the Bridge på http://lnu.se/forskargrupper/the-bridge—strategiskt-samarbete-med-ikea

En sann brygga mellan näringsliv och akademi

 lästid ~ 2 min