Artikel från Riksbankens Jubileumsfond

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 februari 2013

Flexit-forskare fortsätter sammanföra forskare och näringsliv

Riksbankens Jubileumsfonds (RJ) satsning på att sammanföra forskare inom hum/sam med näringslivet har gett gott resultat. Som ett resultat av Flexit har ett forskningsnätverk för tillämpad samhälls- och kulturanalys utvecklats vid Högskolan i Halmstad.

Det nya forskningsnätverket för tillämpad samhälls- och kulturanalys vid Högskolan i Halmstad är ett samarbete mellan Högskolan i Halmstad, Lunds universitet och RMIT i Melbourne, och ska bland annat fungera som bas för Flexit-forskare och internationell samverkan.
Halmstadbaserade sociologen Martin Berg, förste forskare att avsluta sin Flexit-anställning, är mycket nöjd. Under tre år har han varit på webbyrån Good Old, som företagets egen forskare.
– Jag tror att de framför allt har fått en vidare utveckling av strategier och koncept, när jag ställt frågor som de inte ställt själva. Good Old som företag har vuxit och fått nya idéer. Dessutom har min närvaro inneburit mycket marknadsföring för företaget. Jag har gjort många intervjuer, så företaget har synts mycket i media, säger Martin Berg.
Som forskare lärde han sig hur har måste kommunicera forskning utanför akademin.
– Det gäller att kunna översätta sånt som är forskningsmässigt relevant till det som är relevant för ett företag eller en organisation. Jag började blogga och göra min forskning tillgänglig på olika vis.
Han har märkt att Flexit har väckt intresse i forskarvärlden, och menar att forskare i mycket högre grad än tidigare måste samarbeta med företag.
– Det handlar det om att visa vårt existensberättigande, men också om att hitta alternativa finansieringsstrategier.
Genom Flexit vill RJ erbjuda forskare inom hum/sam en forskartjänst kopplad till näringslivet och att få företag att värdera forskarkompetens. Maria Wikse, ansvarig för Flexit På RJ, ser att det finns ett behov av bättre kontakter mellan disputerade hum/sam-forskare och näringslivet.
– Det finns få naturliga kontakter mellan dem så vi startade Flexit. Nu, efter tre år, ska vi utvärdera satsningen, säger hon.
Hon upplever att forskarna har utvecklats på ett mycket positivt sätt, att de har fått distans till sig själva och akademin. Företagen får en starkare koppling till forskning och kan marknadsföra sig som kunskapsföretag.
– De får bättre förståelse för den kompetens som forskare har och det kan höja kvaliteten i det ibland mycket snabba klimat som råder ute på företagen, säger Maria Wikse.
 
Vill du veta mer om Flexit, kontakta Maria Wikse, maria.wikse@rj.se
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera