Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 februari 2013

Nätverk viktiga för matlandet Sverige

Ambassadörer för visionen om Sverige som det nya matlandet lyckas bättre med uppdraget om de är starkare förankrade i sina professionella nätverk. Kontakter mellan ambassadörer är däremot av mindre betydelse. Speciellt viktiga aktörer i det professionella nätverket är matnätverkssamarbeten, kommuner och länsstyrelser, skriver Carolina Liljenstolpe, forskare vid SLU, i en rapport.

Ambassadörer för visionen om Sverige som det nya matlandet lyckas bättre med uppdraget om de är starkare förankrade i sina professionella nätverk. Kontakter mellan ambassadörer är däremot av mindre betydelse. Speciellt viktiga aktörer i det professionella nätverket är matnätverkssamarbeten, kommuner och länsstyrelser, skriver Carolina Liljenstolpe, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i en rapport.

Som ett led i arbetet med att sprida visionen om Sverige som det nya matlandet har regeringen utnämnt 26 Matlandet-ambassadörer som ska representera visionens fokusområden i Sveriges landskap.

Ambassadörerna kommer ur ett brett spektrum inom livsmedelssektorn, har varierande bakgrund och arbetsuppgifter och omger sig därför med olika sociala nätverk. Med hjälp av social nätverksteori och närverksregression analyserar rapporten om graden av förankring i de sociala nätverken påverkar hur väl ambassadörer lyckas med sitt uppdrag. Påverkan från andra faktorer analyseras också.

Resultaten från analysen indikerar att starkare förankring i det professionella nätverket har betydelse för hur väl ambassadören anser sig kunna förmedla visionens budskap. Ambassadörens attityd till den politiska visionen och även kön på ambassadören är andra variabler som påverkar.
Speciellt viktiga aktörer/kontakter i det professionella nätverket är matnätverkssamarbeten, kommuner och länsstyrelser. Kontakter och samarbeten mellan ambassadörer är av mindre betydelse, skriver Liljenstolpe.

Länk till presentation av rapport:
http://www.agrifood.se/publication.aspx?fKeyID=712

Länk till publikationen som pdf:
http://www.agrifood.se/Files/AgriFood_Rapport_20131.pdf

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera