Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 februari 2013

Bakteriesamhällen är känsliga för miljöförändringar

I sin avhandling visar Johanna Sjöstedt på hur förändringar i miljöfaktorer påverkar bakteriesamhällets sammansättning, mångfald och funktionalitet. Hon har också tittat på vilka miljöfaktorer som är viktiga för samhällets sammansättning och för utbredningen av specifika bakteriegrupper.

Antalet bakterier i havet överstiger antalet stjärnor i universum och utgör en viktig del av ekosystemet. Deras samhällsstruktur består av ett litet fåtal arter som förekommer i högt antal och ett stort antal arter som består av enbart ett fåtal individer. I den marina miljön har man kunnat visa att olika grupper av bakterier är anpassade till olika förhållanden och att sammansättningen av bakteriesamhället varierar både över årstider och mellan olika regioner. Trots det, har det fortfarande till största delen varit oklart vilka faktorer som är viktiga för utbredningen av specifika bakteriegrupper.

De miljöfaktorer Sjöstedt har studerat är bland annat temperatur, salthalt, näringsämnen och syrekoncentration, och hennes resultat visar att bakteriesamhällen är känsliga för miljöförändringar och att anpassning till nya förhållanden sker genom förändringar i sammansättningen. Åtminstone till viss del sker förändringar i sammansättningen genom att arter som tidigare funnits i väldigt lågt antal blir dominanta.

Hennes resultat tyder också på att olika bakteriearter kan utföra liknande funktioner. Därmed  påverkas inte samhällets funktion av lägre grad av mångfald, åtminstone inte när man studerar generella funktioner såsom nedbrytning av löst organiskt kol. Sammansättningen av bakteriesamhället verkar styras av miljöfaktorerna i den lokala miljön. De bakteriearter som samexisterar i miljön har likande ekologiska behov och är mer genetiskt besläktade. Detta tyder på att där finns en koppling mellan ekologiska funktioner och släktskap.

Sjöstedts resultat baseras på en rad olika projekt där prover tagits från Östersjön, Skagerak, Adriatiska havet och Sargassohavet.

Johanna Sjöstedt är född och uppvuxen i Malmö. Hon tog sin examen i molekylärbiologi vid Lunds universitet 2006. Sedan 2007 har han varit doktorand inom mikrobiologi vid Högskolan i Kalmar/Linnéuniversitetet.

Avhandlingen kan beställas från Linnaeus University Press: lupress@lnu.se“>lupress@lnu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera