Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 februari 2013

Kroppslukten kan påverka vårt val av partner

Människans kroppslukt innehåller kemiska signaler som ger information om vårt immunsystem. Signalerna registreras av hjärnan – och kan styra vårt val av partner. Det visar en studie vid ansedda Max Planck-institutet där forskare vid Sahlgrenska akademin medverkat.

Tidigare forskning har visat att kroppslukten hos djur innehåller information om djurets immunsystem. När till exempel möss, fiskar och fåglar parar sig använder de kroppslukten för att hitta en partner som har ett kompletterande immunsystem, detta för att avkomman ska få bästa möjliga skydd mot sjukdomar.

Frågan om även vi människor använder kroppslukten för att få information om immunsystemets status när vi väljer partner har varit omdebatterad. Men en studie som leds från Max Planck-institutet i Tyskland och som involverar forskare från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, bevisar nu att så är fallet.

I studien, som publiceras i tidskriften Proceedings of the Royal Society B, har forskargruppen i ett försök med 30 kvinnor lyckats identifiera enskilda molekyler i respektive individs genetiska immunförsvar. Med hjälp av molekylerna har forskarna utvecklat syntetiska dofter.

I försöket fick kvinnorna lukta på både ”sin egen” genetiska kroppslukt och på andras, samtidigt som deras hjärnaktivitet övervakades genom magnetröntgen. Försöket visade att kvinnorna dels uppfattade den kroppsegna lukten som positiv och trevlig, dels att den aktiverade särskilda områden i hjärnan som förknippas med sexuell selektion.

– Vår studie bevisar att även människor kan använda kroppslukter för att hitta partners med ett kompletterande immunförsvar. Även om vi inte är medvetna om det kan doften därmed vara avgörande vid valet av partners, säger Ilona Croy, forskare vid Sahlgrenska akademin som är medförfattare i studien.

Studien är ett resultat av mer än tio år forskning, och öppnar enligt forskarna möjligheten att skapa dofter som förstärker kroppens signaler och som skulle kunna öka chansen att attrahera en partner.

– I framtiden skulle en syntetisk parfym kunna tillverkas som baserades på kemiska signaler och producerades utan sedvanliga animaliska produkter, säger forskningsledaren Manfred Milinski vid Max Planck-institutet.

Artikeln Major histocompatibility complex peptide ligands as olfactory cues in human body odour assessment publicerades online i Proceedings of the Royal Societey B den 23 januari.

I studien medverkade även forskare från universitetet i Freiburg och universitetet i Dresden.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera