Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 februari 2013

Samhällsstrategi nyckel till fattiga människors hälsa

Kollektiva insatser i lokalsamhället ökar möjligheterna att förebygga sjukdomar hos fattiga i utvecklingsländerna, skriver Fatwa Sari Tetra Dewi i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 8 februari.

”Fattiga människor har dålig hälsa i alla fall”, svarade en avfallssamlare lite uppgivet på frågan om hur han försöker hålla sig frisk. Han intervjuades i avhandlingens studier av möjligheterna att förebygga ohälsa i medelinkomstlandet Indonesien.Idag hotas befolkningens hälsa i utvecklingsländerna inte bara av infektioner utan i allt högre grad av ”icke smittsamma sjukdomar” (eng. non-communicable disease, NCD), ett sammanfattande begrepp för vanliga folkhälsoproblem och dödsorsaker som hjärt-kärlsjukdom, stroke, cancer och kronisk lungsjukdom. De bottnar ofta i riskfaktorer som är vanligare bland fattiga personer, bland annat rökning och ohälsosam kost.

Studierna i storstaden Yogyakarta visar att fattiga personer är mer benägna att delta i kollektiva hälsoaktioner än rika, som föredrar mer individuella åtgärder. Därför öppnar samarbeten på samhällsnivå möjligheter att förbättra hälsan hos de fattigare delarna av befolkningen.

För att komma tillrätta med hälsofarliga beteenden är det effektivt att samarbeta med samhällets ledare och representanter för att skräddarsy hälsoinsatserna. Exempel på sådana är överenskommelser om rökförbud vid offentliga möten, motionsaktiviteter i grupp, gemensamma morgonpromenader, kurser i att laga hälsosam mat, kartläggning av riskfaktorer och utbildning i hälsovård och förebyggande arbete.

De fattiga befolkningsgrupperna kommer att dra större fördelar av en sådan strategi, men i avhandlingen betonas att det är bråttom. Dess resultat visar att risken för att få någon NCD-sjukdom ökar kraftigt i området.

Avhandlingen
Fredagen den 8 februari försvarar Fatwa Sari Tetra Dewi, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, sin avhandling med den svenska titeln Att arbeta samhällsinriktat. Analys av förutsättningar att förebygga kroniska sjukdomar i ett medelinkomstland utifrån en empowermentstrategi (engelsk titel: Working with community. Exploring community empowerment to support non-communicable disease prevention in a middle-income country).
Disputationen äger rum kl. 09.00 i sal 135, enheten för allmänmedicin, NUS.
Fakultetsopponent är professor Charli Eriksson, Hälsoakademin, Örebro universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera