Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 februari 2013

Ökad makt för kommuner i förändrad regionalpolitik

Ansvaret för regionalpolitik har alltmer förts över från statlig till kommunal nivå, till kommuner, företag och andra lokala aktörer. Det visar en nypublicerad avhandling i statsvetenskap vid Mittuniversitetet som studerat förändringar i regionalpolitiken från 1970-talet och framåt utifrån exemplet Åre kommun.

Svensk regionalpolitik har förändrats så att allt mer av det som tidigare varit centralstatliga uppgifter har förskjutits till den kommunala nivån. Samtidigt med denna maktförskjutning finns tecken på att det politiska styret har förändrats från att vara hierarkiskt organiserat, till att i dag präglas av process- och projektpolitik, nätverkande, samarbete och partnerskap med fler aktörer än tidigare

– När statens roll förändras kliver andra aktörer fram. I min studie har jag valt Åre som exempel, där man tydligt ser en gradvis maktförskjutning till förmån för aktörer på lokal nivå, offentliga och privata, säger Sara Nyhlén, doktorand i statsvetenskap, Mittuniversitetet.

Fyra regionalpolitiska processer i Åre kommun från 1970-talet fram till 2000-talet har studerats; Åreprojektet, Byggboom, Färdledaren och Multihallen. Samarbete mellan privata och offentliga aktörer har funnits under en lång tid i Åre kommun, men har ökat över tid. Studien visar att de styrande i kommunen är ledande tjänstemän och politiker och att dessa har ökat sin makt i den regionala utvecklingen i takt med att samarbetet med andra aktörer har ökat.

– Det är lättare nu att agera på lokal nivå eftersom det finns möjligheten att finansiera egna initiativ genom EU-projekt, staten är inte längre den enda finansieringskällan, säger Sara Nyhlén.

Studien visar också på en ökad närvaro av företagare som agerar i politiska frågor, så kallade politiska entreprenörer. Dessa har varit mer framgångsrika i att få gehör för idéer, än de som inte har valt att agera på den politiska arenan. Det kan ses som både en positiv och en negativ aspekt av demokratin. Positivt är närheten mellan de politiska besluten och medborgarna.

– Det kan också vara negativt, fortsätter Sara Nyhlén, eftersom inte alla medborgare har förmåga eller resurser att påverka politiken på detta sätt. Det är tecken på en osund demokrati när vissa medborgare har större möjlighet att påverka politiken än andra.

Avhandlingen
Här hittar du hela avhandlingen: Regionalpolitik i förändring – En fallstudie av regionalpolitikens aktörer och former i Åre kommun.
Avhandlingen försvaras vid Mittuniversitetet i Sundsvall 15 februari 2013.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera