Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 februari 2013

Hilton och hunden speglar västerlänningen

I en artikel i International Journal of Cultural Studies beskriver David Redmalm, doktorand i sociologi vid Örebro universitet varför gulliga smådjur är så populära i dag. Med utgångspunkt från kändisen Paris Hilton och hennes chihuahua beskriver han motsättningen mellan djuret som förmänskligad vän och som handelsvara.

Rubriken Holy Bonsai Wolves: Chihuahuas and the Paris Hilton Syndrome säger en del vad det handlar om, hur både den lilla chihuahuan och Paris Hilton bryter mot de uppfattningar vi vanligen har om både djur och kvinnor.

Artikeln bygger på en analys dels av 1700 sidor chihuahuaböcker, dels av en serie TV-program i dokusåpaformat med Paris Hilton och hennes hund, The Simple Life.

– I hundböckerna beskrivs hunden både som vara och vän. Samtidigt som den på sätt och vis är en vanlig massproducerad vara är den också en unik individ, som kräver personlig omsorg. Chihuahuan kan också, som alla hundar, härleda sitt ursprung till vargen och samtidigt är vi beredda att ge den mänskliga egenskaper. Den lilla, bräckliga hunden blir en tydlig motsättning till den vilda vargen, behovet av att vårda den blir en motsats till det naturliga ursprunget.

I TV-serien får Paris Hilton prova på olika yrken, som ofta handlar om städning eller matlagning – sysslor som traditionellt betraktas som kvinnliga. Den vanliga stereotypen för kvinnor är bland annat att de har en naturlig fallenhet för att vårda och ta hand om barn. På liknande sätt förutsätts personer som vuxit upp i rika och resursstarka familjer vara kunniga och kompetenta.

I dokusåpan bryter Paris Hilton mot alla dessa kategoriseringar, hon misslyckas med de vårdande uppdragen, hon klarar inte de enklaste arbeten. Samtidigt finns hennes chihuahua Tinkerbell med i serien både som en leksak, men ges också rent mänskliga egenskaper, de båda huvudfigurerna framställs som likar.

– Gränsvarelser som bryter mot invanda kategoriseringar, såsom Hilton och chihuahuor, lär oss på ett lekfullt sätt att dra gränser mellan normalt och onormalt, rätt och fel. De är en viktig del i vad man skulle kunna kalla en samtida västerländsk mytologi, och populära medier och underhållningsprogram är myterna, sångerna och ritualerna för dagens västerlänningar. Eftersom gränsvarelsernas överskridelser är tydligt och bekvämt separerade från vardagen, förstärker de samma motstånd som de utmanar. 

Internationa Journal of Cultural Studies är en tidskrift som vänder sig till humanister och samhällsvetare och behandlar identitetsfrågor och populärkultur. David Redmalms artikel ingår som en del i hans doktorandarbete.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera