Artikel från Stockholms universitet
4 februari 2013

Modernt forskningsfartyg ska stärka kunskapen om Östersjön

Med modern teknik och förutsättningar för att verka inom ett stort geografiskt område förväntas ett nytt isgående forskningsfartyg bidra till en väsentlig förstärkning av Östersjöforskningen. Familjen Erling-Perssons Stiftelse har beslutat att ge Stockholms universitet ett bidrag på 30 miljoner kronor för att bygga det nya moderna fartyget.

Provtagning till havs är en förutsättning för marin forskning. För detta behövs väl anpassade fartyg. Foto: Östersjöcentrum

Fartyget kommer att vara stationerat vid Stockholms universitets marina fältstation, Askölaboratoriet, i Trosa skärgård. Fältstationens nuvarande huvudfartyg, R/V Aurelia, är över 40 år gammalt och svårt förslitet.

– Ett fartyg av denna storlek är en viktig förutsättning för forskningen om Östersjön. Finansiering för en nyanskaffning har dock saknats, så detta är ett mycket välkommet och glädjande besked, säger Anders Karlhede, vicerektor för naturvetenskap vid Stockholms universitet.

Fartyget kommer att kunna utföra samtliga uppgifter och verksamheter som R/V Aurelia gör idag, och ytterligare många fler. Modern fartygsteknik och miljövänliga motorer gör att det nya fartyget får en betydligt bättre funktionalitet på alla områden, och en ny klassning medger verksamhet i ett större geografiskt område.

– Vår verksamhet bygger bland annat på att tillhandahålla attraktiv infrastruktur för marin forskning och utbildning. Ett modernt forskningsfartyg är därför mycket viktigt för oss, säger Tina Elfwing, föreståndare vid Stockholms universitets nyinrättade Östersjöcentrum.

Det nya fartyget kommer vara ett centralt bidrag till en betydelsefull utveckling av Stockholms universitets forskning och utbildning om Östersjön, enligt Martin Jakobsson, professor i maringeologi och geofysik och en av universitetets stora fartygsanvändare.

– Det kommer att kraftigt förstärka internationellt forskningsutbyte avseende Östersjöns miljö, tillstånd, variationer och historiska utveckling, säger Martin Jakobsson.

Om Östersjöcentrum
Stockholms universitets Östersjöcentrum är i grunden en sammanslagning av två organisationer: Stockholms universitets marina forskningscentrum och Baltic Nest Institute. Dessutom ingår administrationen av det strategiska forskningsprogrammet Baltic Ecosystem Adaptive Management.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera