Artikel från Malmö universitet
1 februari 2013

Utsatta familjer i unikt projekt

Malmö högskola deltar i ett unikt forsknings- och behandlingsprojekt för utsatta småbarnfamiljer där någon av föräldrarna lider av psykisk ohälsa. Projektet drivs i samarbete med Malmö stad och finansieras av bland annat Statens folkhälsoinstitut.

När en förälder drabbas av långvarig psykisk ohälsa påverkas ofta hela familjen. Många får problem med ekonomi och relationer, vilket innebär att familjen hamnar i en socialt utsatt situation. Man vet att barnen i dessa familjer riskerar att få problem i sin utveckling varför riktat stöd till familjen är av stor vikt.

– Min erfarenhet, efter att ha arbetat med utsatta familjer i 20 år, är att stödet som dessa familjer erbjuds inte är anpassat efter deras behov. De familjer som har mest komplexa problem, det vill säga de som behöver hjälpen allra mest, får ofta allra minst, säger Annelie Björkhagen Turesson, forskare vid Institutionen för socialt arbete.

Tillsammans med Birthe Hagström, forskare och utvecklingsledare i Malmö stad, drar Annelie Björkhagen Turesson nu igång ett unikt forsknings- och behandlingsprojekt, ALVHA, som riktar sig till de mest utsatta familjerna. Malmö högskola ansvarar för forskningsdelen medan Malmö stad har ansvar för behandlingen.

– Projektet vänder sig till familjer med späd- och småbarn där en eller båda föräldrarna lider av psykisk ohälsa, säger Björkhagen Turesson.

Projektet kommer att ha fokus på barnets utveckling och relationen mellan barn och förälder.

– Insatserna kommer att anpassas till varje familjs specifika behov i samarbete med olika verksamheter. Det kan handla om allt från hjälp med vardagssysslor och ekonomi till kontakter med psykiatrin och socialtjänsten.
– En viktig del, förutom samspelet mellan barn och förälder, är att upparbeta ett nätverk av släkt, vänner och professionella kring familjen som kan hjälpa till.

Annelie Björkhagen Turesson och Birthe Hagström kommer i sin forskning att följa barn och föräldrar över tid.

– Vår avsikt är att få möjlighet att följa barnen under hela deras uppväxt. På sikt hoppas jag att vi kan bidra till att finna framgångsrika sätt att stödja dessa familjer och samtidigt förbättra våra arbetssätt, säger Björkhagen Turesson.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera