Tema

Ny klassificering av vinterdäck

Luleå tekniska universitet har på uppdrag av Trafikverket tagit fram en ny klassificering av vinterdäck som ska hjälpa nordiska konsumenter att välja rätt.

Märkning som vilseleder
– EU:s märkning visar testvärden för tre saker: våtgrepp, rullmotstånd och ljudnivå. Det är relevant för sommardäck, men ett trippel-A på dessa områden innebär tyvärr usla däckegenskaper på vinterväg. Därför har de nordiska länderna resonerat kring att det behövs ytterligare en märkning som också visar däckets vinteregenskaper. Annars finns en stor risk att konsumenter väljer ett dåligt vinterdäck framför ett som är betydligt bättre, säger Niclas Engström.

Det är tänkt att det däcktest som ligger till grund för den nya klassificeringen av vinterdäck ska utföras av tillverkarna själva. Niclas Engström har därför provat sig fram till vilken typ av test som skulle vara mest lämplig för Transportstyrelsen att införa som obligatorisk.

– Klassificeringen måste bygga på ett standardtest som är viktig för däckets vinteregenskaper, samtidigt som testet måste vara ekonomisk rimligt och repeterbart. Därför har vi uteslutit tester utomhus, då förhållandena varierar för mycket, vilket även gäller islador. I en ishall kan man däremot få stabila mätningar, förklarar Niclas Engström.

Föreslår bromstest
Några mindre saker återstår att göra innan projektet avslutas i juni 2013, och det test som Niclas kommer att föreslå för Trafikverket är ett bromstest som utförs i en ishall. Däckets bromsförmåga på is är viktigt för vägsäkerheten samtidigt som testet är relativt billigt och repeterbarheten är god.

– Bromstestet blir en bas, sedan kan man förhoppningsvis bygga ut det i likhet med Euro NCAP (standardiserat krocktest för bilar). Helst hade man också velat få med däckets laterala grepp, hur väl det klarar sig i sidled, eftersom många olyckor idag sker på grund av sladd. Svårigheten med den typen av tester är att det kräver en stor yta, en ishall är alldeles för liten.

Testet kommer att vara relativt, det betyder att mätvärdena på det testade däcket jämförs i procent mot ett referensdäck som testas parallellt. Referensdäcken tillverkas med snäva parametrar och kommer att vara mer homogena än vanliga däck, som faktiskt kan skilja sig en del mellan olika tillverkningsomgångar.
 
Det är troligt att även Norge och Finland kommer att använda samma vinterdäcksklassificering som Sverige eftersom de båda grannländerna har representanter i projektets referensgrupp.

Endast friktionsdäck berörs
Bland vinterdäck är det bara friktionsdäck som kommer att beröras av den nya klassificeringen. Anledningen till detta är att dubbdäck inte går att köra tillsammans med referenshjulen, då dubbdäcken förstör underlaget. Det går inte heller att repetera ett test där ett dubbdäck redan använts.

– Det är synd att vi i nuläget inte har en lösning för standardtester av dubbdäck eftersom det finns en del riktigt dåliga dubbdäck ute på marknaden. Dubbdäck är dock undantagna från EU:s däckmärkning, vilket är positivt då kunden annars kanske hade valt bort ett bra dubbdäck på felaktiga grunder, resonerar Niclas Engström.

Vilken typ av vinterdäck föredrar då Niclas själv, dubbat eller dubbfritt?

– Dubbdäck. På vinterväg är det bästa dubbdäcket aldrig sämre än det bästa dubbfria i något avseende. Ett före som är väldigt dåligt för friktionsdäck är ett isigt underlag som är täckt av lite snö, då får inte däcket någon kontakt med isen eftersom snön kommer mellan däcket och isen.

Ny klassificering av vinterdäck

 lästid ~ 3 min