Tema

Smart textil vidgar blodkärlen

Smart Textiles vid Högskolan i Borås har i samarbete med innovatörerna Erney Mattsson och Torbjörn Lundh utvecklat unika lösningar för två olika medicinska användningsområden. Det handlar om ett slags bandage som vem som helst kan linda rätt för att stoppa blödningar, samt en stickad stent vars material och utformning ska förhindra ärrbildning i förträngda kärl.

Nu har de fått finansiering från Göteborgs Bio som ska optimera innovationerna. 

Unikheten med bandaget ligger i kombinationen med det textila materialet och ett visuellt indikatorsystem.

– Ett bandage som ska stoppa blödningar genom att klämma ihop blodkärlen måste lindas på ett särskilt sätt, med ett visst tryck. Utan utbildning kan det vara svårt att lyckas. Men det här bandaget möjliggör för alla att linda rätt, förklarar Erney Mattsson, professor och kärlkirurg och fortsätter:

– Genom finansieringen vi har fått kommer bandaget – eller PressCise som vi kallar den för – optimeras i sin funktion, CE-märkas, patenteras och kommersialiseras. Om allt går smidigt kan den vara klar för marknaden inom ett år.

Främmande objekt bildar ärrvävnad
Även den stickade applikationen för kärlutvidgning – stenten – hoppas Erney Mattsson och Torbjörn Lundh få ut om ett år. Prototypen är stickad i Textilhögskolans trikålabb med en särskild metalltråd och nu vill de prova att använda en glattare tråd för att den ska repas upp lättare.

– Stentar som används inom sjukvården i dag förs in i förträngda blodkärl och lämnas sedan kvar där. När ett främmande objekt befinner sig i kroppen bildas ärrvävnad. Det innebär att ca 30% av de som blivit opererade för trängda kärl får dem tilltäppta igen inom ett år. Den här nya stenten utgör en förutsättning för nya och mycket mindre operationer vid sjukdomar i mag- och tarmkanalen eller i urinvägar och vid lungtumörer.

Erney Mattssons och Torbjörn Lundhs lösning med en stickad stent innebär att den förs in som vanligt, men kommer att kunna repas upp – d.v.s dras ut och tas bort efter att den gjort sitt jobb.

– Metalltråden möjliggör att den får rätt form och styrka. Sticktekniken gör att den kan dras ut som en tråd. 

Mer pengar för marknaden närmare
Det är ännu inte klart om hur mycket pengar det rör sig om från Göteborgs Bios utlysning Bio-X. Det finns två miljoner som ska delas upp mellan tre beviljade projekt, varav två av dem är signerade Erney Mattsson och Torbjörn Lundh.

– Det är jättebra att vi har fått ytterligare finansiering. Våra produkter har stor potential inom den medicinska världen, säger Erney Mattsson.

Fotnot: Projektet PressCise genomförs också tillsammans med Texrep samt Inkubatorn i Borås. Projektet har dessutom fått 110 000 kr från Innovationskontoret för projektledning.  

Text och foto: Therese Rosenblad

Smart textil vidgar blodkärlen

 lästid ~ 2 min