Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 januari 2013

Ny forskning visar mekanismerna bakom muskelsjukdomen WDM

En forskargrupp vid Uppsala universitet har klarlagt orsaken till en av Sveriges vanligaste muskelsjukdomar, den ärftliga sjukdomen Welanders distala myopati (WDM). Forskarna har funnit den specifika mutation på kromosom 2 som gör att människor blir sjuka. Resultaten publiceras nu i tidskriften Human Mutation.

WDM beskrevs först av den svenska neurologen Lisa Welander på 1950-talet. Sjukdomen debuterar först i 50-årsåldern med svaghet i fingrar och tår-fötter. Svagheten förvärras successivt och muskulaturen i händer fötter och underben tillbakabildas. Drabbade individer får tilltagande svårigheter med att klara precisionsarbete med fingrar och händer men också med att utföra vardagssysslor i hemmet.

WDM är spridd i Mellansverige men även i västra Finland. I delar av Gästrikland/Hälsingland är upp till var 100:e individ drabbad. I norra Uppland har sjukdomen kallats “Hedesundasjukan” på grund av att den varit särskilt vanlig lokalt. Det är sedan tidigare känt att sjukdomen beror på en förändring i kromosom 2 men inte förrän nu har man kunnat se i vilken gen mutationen sitter.

I studien har forskargruppen, ledd av Niklas Dahl, överläkare och professor i klinisk genetik, undersökt ett stort antal patienter med WDM.

– Vårt fynd gör att det nu är möjligt att diagnostisera sjukdomen i ett mycket tidigt skede av förloppet. En tidig diagnostik skapar förutsättningar för prognostisering och planering för drabbade individer. Upptäckten lägger också en pusselbit till förståelsen av vissa muskelcellers fysiologi, säger Niklas Dahl.

Forskarna har konstaterat att alla drabbade individer bär en gemensam avvikelse på kromosom 2 som kan spåras drygt 1000 år tillbaka i tiden. Det betyder att alla som idag är sjuka har en gemensam anfader/moder vid slutet av 900-talet. Vid denna tidpunkt hade den tidiga sjöfarten över östersjön startat och detta kan förklara sjukdomens spridning i Finland.

Med ny DNA-sekvenseringsteknologi har forskarna identifierat en specifik punktmutation i genen för proteinet TIA1 i samtliga prover från WDM patienter. TIA1-proteinet har en reglerande funktion och styr hur mycket av olika RNA-molekyler som skall mogna och läsas av till färdiga proteiner. Resultaten visar bland annat att denna funktion är störd i muskler från patienter med WDM. Detta väntas ge en något “trögare” ämnesomsättning i muskelceller och en sämre förmåga att anpassa sig till situationer med fysisk aktivitet eller energibrist. Den ökade cellulära stressen gör att muskelceller dör av i förtid.

Forskargruppen har i studien samarbetat med neurologöverläkaren Atle Melberg vid Akademiska sjukhuset.

Klar J, et al. Welander distal myopathy caused by an ancient founder mutation in TIA1 associated with perturbed splicing,
DOI: 10.1002/humu.22282

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera