Artikel från Mistra

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 januari 2013

Mistra satsar 40 miljoner på miljöinriktad nanoforskning

Nanomaterial används inom allt fler områden. Samtidigt finns det stora kunskapsluckor om deras miljöegenskaper. Mistra investerar i ett forskningsprogram för att både kartlägga miljöeffekter av nanomaterial och hitta nya tillämpningar som löser olika miljöproblem.

Nanoområdet utvecklas enormt snabbt. Idag används nanomaterial i bland annat elektronik, kosmetika, läkemedel, energiteknik, kemisk processteknik och som avancerade konstruktionsmaterial i olika produkter. Även inom miljöområdet öppnas möjligheter med till exempel nanomaterial som renar luft eller vatten, sensorer som kartlägger olika föroreningar och absorbenter som fångar in koldioxid.

– Mistra satsar på nanoteknik för att undersöka potentialen för nya miljötillämpningar och ta fram kunskaper om risker med användningen av nanomaterial. Nanomaterial kan enligt vissa studier påverka vår hälsa och de hamnar i miljön där de skulle kunna ha en påverkan, förklarar Lars-Erik Liljelund, VD på Mistra.

Det nya programmet Mistra Environmental Nanotechnology ska finansiera forskning om hur nanoteknik på ett säkert sätt kan bidra till ett hållbart samhälle. Svenska forskargrupper bjuds in att lämna förslag till forskningsprogram inom området. Mistra kommer att investera max 40 miljoner kronor i programmet över fyra år.

Bred satsning om miljörisker
Ett flertal frågeställningar är aktuella för programmet. Mistra har låtit en internationell expertgrupp ta fram ett bakgrundsdokument för att identifiera områden av intresse för Mistras satsning. Bengt Kasemo, professor i kemisk fysik vid Chalmers tekniska högskola har lett gruppen.

– Forskningsfältet är väldigt ungt och fragmenterat, med stora kunskapsluckor. Bland annat saknas både metoder och grundläggande modeller och modellsystem för att studera miljöeffekter av nanomaterial, där varje ämne kan förekomma i många storlekar och utseenden – kanske med väldigt olika miljöegenskaper, säger Bengt Kasemo.

Målet är att investera i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö som kan utveckla ny teknik för miljöområdet och bidra med ny kunskap om miljöeffekter. Den ska även ta upp samhällsvetenskapliga frågeställningar, bland annat mekanismer kring riskbedömning och hur fördelar med nanomaterial kan vägas mot nackdelar i beslutsprocesser.

Nya lösningar på miljöproblem
Mistras satsning ska också stärka Sveriges redan framskjutna position inom nanoområdet, genom att stimulera forskare och företag att hitta nya tillämpningar som löser olika miljöproblem. Den totala marknaden för nanoteknik bedöms om några år omsätta 500 miljarder dollar, vilket motsvarar hela Sveriges BNP.

Mistra förväntar sig ett stort intresse för utlysningen och har valt en urvalsprocess i två steg. I en första omgång får forskargrupper lämna in ett kortfattat ”Pre proposal”. Efter utvärdering väljs ett fåtal av dessa ut som i nästa steg beviljas medel för att komma in med fullständiga ansökningar. Slutligen kommer en forskningsmiljö att väljas ut och programmet beräknas starta i början av 2014.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera