Tema

Långtidsproblem vid Parkinsonbehandling

Långvarig behandling med L-dopa kan leda till förändringar i hjärnan hos patienter med Parkinsons sjukdom, visar en avhandling från Umeå universitet.

För att motverka de motoriska symtom som patienter drabbas av vid Parkinsons sjukdom ordineras i regel preparatet L-dopa (levodopa). Det omvandlas i kroppen till dopamin, den signalsubstans som dessa personer lider brist på. 

L-dopabehandlingen är effektiv till en början, men efter ett antal år leder den ofta till störningar och bieffekter i form av ofrivilliga rörelser, så kallade dyskinesier. Den typen av biverkningar förekommer hos en betydande andel av patienterna, men det är inte klarlagt varför de uppstår.  

Nina Nevalainen har i sin avhandling studerat L-dopabehandlingens konsekvenser för olika signalsystem i hjärnan. Resultaten visar att L-dopas omvandling till dopamin går förlorad efter långvarig behandling, vilket framgår av att de uppmätta dopaminnivåerna är lägre i den försöksgruppen som uttrycker dyskinesier.

Också glutamatnivåerna förändras och påverkas inte av vare sig tillförsel av L-dopa eller stimulering av serotoninreceptorer, vilket är åtgärder som normalt sänker frisättningen av glutamat. En lovande metod för att motverka dyskinesierna är att tillföra fluoxetine, ett ämne som hämmar återupptaget av signalsubstansen serotonin. 

Sammantaget verkar de flesta viktiga signalöverföringssystemen i hjärnan bli förändrade vid dyskinesier, vilket kan förklara det breda spektrum av symtom som finns hos denna patientgrupp.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-64149

Långtidsproblem vid Parkinsonbehandling

 lästid ~ 1 min