Tema

Stort stöd till forskning om husdjurens välfärd

Per Jensen, professor i etologi vid Linköpings universitet, får som en av sex svenska forskare ett Advanced grant från Europeiska forskningsrådet ERC. Det ger honom 2,5 miljoner euro, cirka 22 miljoner kronor, till fem års forskning om genetiska faktorer i samband med våra husdjurs välfärd.

– Det är otroligt stimulerande att få ett sådant här anslag och inte så lite omtumlande, säger Per Jensen som har forskat på husdjurens beteende sedan 1970-talet och i tio år varit ledamot av EU:s vetenskapliga kommitté för djurskydd.

De nya pengarna ska användas till att fördjupa forskningen på hur stress i olika livsfaser påverkar genernas samspel och uttryck hos höns. Framförallt är Jensen intresserad av hur stresseffekter kan ärvas genom så kallade epigenetiska förändringar. Sedan ska han starta ett nytt, stort projekt för att kartlägga gener som styr olikheter i beteende hos hundar.

Sammanlagt delar ERC ut 680 miljoner euro till 302 forskningsledare i 24 länder. Den långsiktiga finansieringen ska ge dem chansen att driva sina mest banbrytande idéer i vetenskapens frontlinje.

Stort stöd till forskning om husdjurens välfärd

 lästid ~ 1 min