28 januari 2013

Fjärilshonans doftsinne förändras efter parning

Honorna av en nattfjärilsart lockas före parningen till blommor för att söka nektar och efter parningen till gröna blad för att lägga sina ägg. Ahmed M. Saveer har i sitt doktorsarbete vid SLU studerat hur detta beteende styrs av doftsinnets föränderliga mekanismer.

Honorna av en nattfjärilsart lockas före parningen till blommor för att söka nektar och efter parningen till gröna blad för att lägga sina ägg. Ahmed M. Saveer har i sitt doktorsarbete vid SLU studerat hur detta beteende styrs av doftsinnets föränderliga mekanismer.

Liksom de flesta andra djur är insekter beroende av dofter för att hitta föda åt sig själva och sin avkomma. Doftsinnet förändras efter djurets fysiologiska tillstånd och yttre doftstimuli, som tillsammans triggar ett passande beteende.

Ahmed M. Saveer undersökte i sitt doktorsarbete vid SLU hur parningen påverkar hur honor och hanar av nattfjärilen egyptiskt bomullsfly, Spodoptera littoralis, reagerar på olika växtdofter.
Det är känt att fjärilshonor söker nektar i blommor och därför dras de till blomdoften. Honorna attraheras även av doften av gröna blad där de lägger ägg. Detta leder till frågan om honor som föredrar blommor före blad är själviska mödrar eller om det är något annat som ligger bakom.

Ahmed M. Saveer visade att honor attraheras av nektar innan de har parat sig, medan de efter parningen attraheras av gröna blad. Denna beteendeförändring beror på fysiologiska förändringar efter parningen och hur nervsystemet bearbetar doften från blommor respektive blad.

Hanar attraheras av sexualferomon, dvs. doften av oparade honor, medan honor som redan parat sig är ointressanta. Däremot attraheras de av nektar under hela livet.

Avhandlingen är en del av Linnaeusprogrammet IC-E3 som finansieras av Formas och SLU, och lägger grunden för pågående undersökningar av neuromekanismerna bakom dessa beteendeförändringar.

Avhandlingen med titeln ”Recognition and Modulation of Olfactory Signals in the Noctuid Moth Spodoptera littoralis”.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera