Artikel från Lunds universitet
24 januari 2013

Smarta organisationer bör också vara korkade visar ny teori

Kritisk reflektion och skarpsinne kan hjälpa företag att styra undan kriser, men ibland fyller hederlig dumhet en viktig funktion i att höja effektiviteten i en organisation. Det hävdar Mats Alvesson, organisationsprofessor på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, i en ny teori om ”funktionell dumhet” som publicerats i Journal of Management Studies.

– Vi ser funktionell dumhet som frånvaron av kritisk reflektion. Ett tillstånd präglat av enhet och konsensus som får medarbetarna i en organisation att undvika att ifrågasätta beslut, strukturer och visioner. Paradoxalt nog, säger Mats Alvesson, bidrar den stundtals till  att höja produktiviteten i en organisation.

Tillsammans med kollegan André Spicer, har Mats Alvesson skrivit artikeln ”A Stupidity-Based Theory on Organisations” som nyligen publicerades i den tunga tidskriften Journal of Management Studies och har uppmärksammats i bl. a. Financial Times. Här utvecklar han logiken bakom ”funktionell dumhet”.

– Den är ett dubbeleggat svärd. Funktionell för att den har vissa fördelar och gör att folk entusiastiskt koncentrerar sig på uppgiften. Dum för att den kan medföra risker och problem när folk inte kritiskt frågar sig vad man själv och organisationen egentligen håller på med.

Tillståndet är delvis en följd av ett slags ”Stupidity Management” som undertrycker och marginaliserar tvivel och blockerar öppen kommunikation inom organisationen. Parallellen till de senaste årens plötsliga finanskrascher i olika bolag är tydlig.

– Kortsiktig användning av intellektuella resurser, konsensus och frånvaron av oroväckande frågor om beslut och strukturer kan smörja det organisationella maskineriet, bidra till harmoni och ökad produktivitet i ett företag. Men den kan samtidigt bli dess fall.

Enligt forskarna är vissa branscher dummare än andra. Organisationer som gör en dygd av sin personals klokskap och säljer immateriella tjänster eller varumärkta produkter, såsom delar av massmedia, modeindustrin och konsulter, pekas ut som särskilt benägna att utveckla funktionell dumhet.

– Den är framträdande i ekonomier som domineras av övertalning genom bilder och symbolisk manipulation. Folk skall helst entusiastiskt tro på en verksamhet som är tveksam ifråga om vad som bidrar till behovstillfredställelse. Men kanske krävs det ett nytt ledarskap för att hantera balansgången och fallgroparna med ”funktionell dumhet”, säger Mats Alvesson.

Artiklar
Länk till artikeln ”A Stupidity-Based Theory on Organisations”, som publicerats i Journal of Management Studies: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-6486.2012.01072.x/abstract

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera