Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 januari 2013

Nytt kunskapsinitiativ för en hållbar framtid

Stockholm Resilience Centre inleder under 2013 ett kunskapsinitiativ för att fördjupa insikterna och bidra till ett perspektivskifte, ”mindshift”, hos beslutsfattare och näringsliv om nödvändigheten och möjligheterna i en omställning till en global hållbar utveckling.

– För att världen ska ha möjlighet att förverkliga en övergång till global hållbar utveckling måste ett djupare perspektivskifte ske. I insikten om värdet av en stabil planet behövs incitament skapas till en nyordning där välfärd och tillväxt sker inom ramen för planetens hållbara gränser, säger Johan Rockström, professor i miljövetenskap och föreståndare för Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet.

Kunskapsinitiativet tar avstamp i den forskning som sker på centret och vars insikter sammanfattas i boken Vår tid på jorden (The Human Quest), ett samarbete mellan Johan Rockström, professor i miljövetenskap och vd på Stockholm Resilience Centre, och Mattias Klum, filmare och fotograf för bland annat National Geographic Magazine. I boken kombineras vetenskap och konst för att nå ut med kunskap på ett nytt sätt.

Samarbetet med Mattias Klum kommer att fortsätta i detta projekt.
– Världen står i brand och med ord och bilder vill vi förmedla detta. Vi hoppas beröra människor på ett djupare plan, säger Mattias Klum, filmare och fotograf.

– Vetenskap och konst kan tillsammans fungera som en katalysator för nyfikenhet, förnyelse och innovation. Att koppla fronten av vår tvärvetenskap med nya aktörer utgör kärnan i detta initiativ, säger professor Carl Folke, forskningschef vid Stockholm Resilience Centre.

Nina Ekelund, programdirektör på Hagainitiativet, kommer att leda det nya kunskapsinitiativet. Nina har tjugo års erfarenhet av att arbeta med miljö- och klimatfrågor från bland annat Naturvårdsverket, Statsrådsberedningen och Miljöförvaltningen i Stockholms stad.

– Vi har ett ansvar gentemot kommande generationer att börja vända de negativa miljökurvorna och säkra en god framtid. Vi behöver kraftsamla alla goda resurser i Sverige och visa på möjligheterna med ett hållbart samhälle, säger Nina Ekelund, projektledare för initiativet.

Initiativet drivs av Stockholm Resilience Centre med stöd från Stockholm Environment Institute och Beijerinstitutet. Initiativet finansieras av Svenska PostkodLotteriet. Stödet omfattar 1,5 mkr.

Om Stockholm Resilience Centre
Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet är idag Sveriges starkaste forskningsmiljö för tvärvetenskaplig miljöforskning för hållbar utveckling, och är ett gemensamt centrum mellan Stockholms universitet, Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi vid Kungliga Vetenskapsakademien, och Stockholm Environment Institute. Centret etablerades 1 januari 2007 med finansiering från Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera