Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 januari 2013

Ny forskning om människors vilja till ansvarstagande på jobbet

Örebroforskaren Helén Stockhult har undersökt vad det är som gör att människor väljer att engagera sig, ta ansvar och göra det lilla extra på jobbet. Helén Stockhults avhandling i företagsekonomi visar att svaret finns i det sociala samspelet och i dialogen mellan människor, men att medarbetares agerande följer ett mer komplicerat mönster än företagslogiken.

Att medarbetare tar eget ansvar har blivit allt viktigare i arbetslivet. Därför arbetar företag och organisationer med att försöka förstå vad som engagerar och får anställda att ta ansvar även för uppgifter som inte är direkt formulerade i roll- och arbetsbeskrivningar.

Helén Stockhult har i sin avhandling vid Örebro universitet följt ett medarbetarskapsprojekt på Posten och undersökt vilket ansvar utöver det formella som brevbärarna känner att de bör ta för kunder, kollegor, organisationen och arbetsuppgifterna.

Påverkas av situationen
När Helén Stockhult analyserade hur företagsledningen har definierat vad medarbetare bör göra i olika situationer och hur medarbetare i praktiken agerar, visade det sig att medarbetarna tar större hänsyn till olika omständigheter än företaget planerat.

– Ansvarstagandet förändras i högre grad beroende på olika situationer och omständigheter än tidigare forskning har visat. Om en medarbetare, som behöver hjälp av en kollega, inte själv följer de sociala reglerna och hjälper till i liknande situationer är det inte heller säkert att han eller hon får hjälp, säger Helén Stockhult.

Komplicerat regelverk
– Detta beror till viss del på att medarbetare vägleds av ett komplicerat regelverk medan företagslogiken är mer homogen och ställer samma krav på ansvarstagande i alla situationen, säger Helén Stockhult.

– Men eftersom det är i dialogen mellan människor som viljan att ta ansvar för mer än det formellt förväntade skapas är det viktigt att företag och organisationer förstår hur betydelsefulla relationerna mellan medarbetare är. Ledningen måste bidra till att skapa rätt förutsättningar genom att skapa ett bra socialt klimat – då har viljan till ansvarstagande en större chans att utvecklas.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera