22 januari 2013

Köttguiden – verktyg för miljösmarta val

Framställningen av framför allt nötkött har visat sig bidra till stor klimatpåverkan. Det konstaterar nu senast Jordbruksverket i en ny rapport. Köttguiden är ett nytt verktyg under utveckling av forskare vid SLU, för att förenkla miljösmarta val av kött- och proteinprodukter.

Köttguiden är ett nytt verktyg under utveckling av forskare vid SLU, för att förenkla miljösmarta val av kött- och proteinprodukter.

Att minska utsläppen av växthusgaser är en stor utmaning för vårt samhälle. Men genom att göra medvetna val av maten vi köper kan vi alla verka för en positiv utveckling. Köttguiden är en hjälp på den vägen.

– Vi vill rikta in oss på köttet, eller rättare sagt proteinkällorna, i vårt arbete eftersom animalieproduktionen står för den största klimatpåverkan från livsmedelssektorn, säger Elin Röös, initiativtagare till arbetet med Köttguden. I ett tvärvetenskapligt projekt arbetar Elin Röös vid, institutionen för energi och teknik, och Lena Ekelund med kollegor vid institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, med att undersöka hur konsumenter kan vägledas mot miljösmartare matval. En del i detta är att skapa ett användbart verktyg för handeln och intresserade konsumenter – Köttguiden.

Ekosystemet kan hantera utsläpp på upp till två ton växthusgaser per person och år. Vi i Sverige orsakar utsläpp på i genomsnitt tio ton per person och år, varav bara maten står för två. Ett förändrat konsumtionsmönster måste vara en del i ekvationen om vi ska kunna sänka utsläppen i tillräcklig omfattning för att nå klimatmålen.

Köttguiden är en tabell där man kan se vilken påverkan olika slags proteinkällor har på olika miljöområden. Tanken är att den ska underlätta bra val och stimulera till dialog och kommunikation om den höga köttkonsumtionen. Bakom den till synes enkla tabellformen finns en hel del svåra överväganden och en gedigen forskningsinsats.

– Vi har valt att inte ge ett entydigt svar. Köttguiden lyfter i stället fram att det finns olika miljömål som ibland står mot varandra. På frågan om vilket kött man ska välja till middag finns det ju inget enkelt råd att ge, men genom bättre kunskap kan konsumenterna göra mer medvetna val. Det vi säkert kan säga är i alla fall att vi i västvärlden behöver dra ner på köttkonsumtionen om miljömålen ska nås, säger Elin Röös.

Projektet har bland annat inneburit en genomgång av tillgänglig data och livscykelanalyser av olika typer av köttproduktion och andra livsmedel med mycket protein, såsom ost, baljväxter och Quorn.

Samtidigt har man haft som mål att kunna presentera resultaten på ett lättillgängligt sätt som kan komma till användning för många. I Köttguiden finns fyra indikatorer att ta hänsyn till när det gäller bra mat: klimat, biologisk mångfald, användning av kemiska bekämpningsmedel och antibiotika samt djurvälfärd. Olika proteinkällor märks upp med ett tregradigt system av grönt, gult och rött ljus för vad som är bäst, mindre bra och sämst med hänsyn till dessa olika indikatorer.

Köttguiden finns nu tillgänglig på en egen webbsida, www.kottguiden.se. Men arbetet i projektet med guiden fortsätter genom att den exempelvis testas på olika målgrupper.

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera