Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 januari 2013

Köp av smuggelcigaretter och privatinförsel fortsätter att minska

De insmugglade och lagligt införda cigaretterna minskade under år 2011, i jämförelse med året innan. En utveckling som de preliminära siffrorna för år 2012 stödjer, medan den beskattade försäljningen ökade.

– Ett antagande kan vara att priset på cigaretter i Sverige känns överkomligt, speciellt i relation till att frakta större mängder med sig hem från en resa, säger rapportförfattaren Tove Sohlberg, doktorand vid Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SORAD), Stockholms universitet.
 
Rapporten visar också att de lagligt införda och insmugglade cigaretterna tillsammans utgör endast cirka 3 procent av den totala cigarettkonsumtionen på cirka 7,4 miljarder. Andelen dagliga rökare, både män och kvinnor, minskade med nära en procent, till 9,0 procent, 2011 jämfört med året innan.  De preliminära siffrorna för år 2012 tyder på att andelen dagligrökare, både män och kvinnor, är stabilt mellan 2011 och 2012, det vill säga ingen ytterligare minskning sker.

Bland kvinnorna är det betydligt fler rökare än snusare, medan det omvända gäller för männen. Runt 10 procent av kvinnorna röker varje dag, mot bara knappt tre procent dagliga snusare. Bland männen röker runt åtta procent medan hela 17 procent snusar dagligen. Andelen dagliga snusare bland kvinnor har inte förändrats mellan 2010 och 2011, en stabilitet som även de preliminära siffrorna för 2012 tyder på. För männen sker dock en minskning på 1,4 procent under 2011 men de preliminära siffrorna för 2012 visar på en uppgång till 2010 års nivå.

– Sverige är ett av få länder i världen som har fler dagligrökande kvinnor än män. En förklaring kan vara användandet av snus som är mer vanligt förekommande bland män, säger Tove Sohlberg.

Mängden snus som förts in lagligt från utlandsresa är förhållandevis stabilt under 2011, i jämförelse med 2010, medan köp av smuggelsnus minskade kraftigt.  Konsumtionen av oregistrerat snus minskade totalt under år 2011. De preliminära siffrorna för år 2012 visar dock på en kraftig ökning av köp via Internet.

SoRADs kartläggning startade 2003 och bygger på försäljningssiffror och månatliga telefonintervjuer med ett slumpmässigt urval om 1 500 personer, 16-84 år.
För ytterligare information

Läs mer: Sohlberg, T. Tal om Tobak 2012. Tobakskonsumtionen i Sverige 2012. Sorad Rapport nr 66.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera