Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 januari 2013

Ny bok i nytt gymnasieämne

Med gymnasiereformen 2011 (Gy 2011) blev sociologi ett nytt ämne. Därmed krävs också nya läroböcker och en av de första har professor Rolf Lidskog vid Örebro universitet skrivit. – Att forska är att skapa kunskaper. Men det gäller också att nå ut med kunskaperna och då kanske en lärobok för ungdomar i tonåren kan vara lika viktigt som att sprida dem på annat sätt, säger han.

Tidigare har sociologin haft sin plats inom samhällskunskapsämnet och Rolf Lidskog har redan tidigare varit medförfattare i läroböcker i det ämnet.

– Eleverna har läst sociologi utan att egentligen veta om det. Nu blir det tydligare och varje år kommer flera tusen elever att läsa sociologi. Det leder förhoppningsvis till att fler också blir intresserade av att fortsätta med det på universiteten.

Inte oväntat anser Rolf Lidskog att sociologi är ett viktigt ämne, som beskriver varför samhället ser ut som det gör och hur människor fungerar
tillsammans. Med en bakgrund i en icke-akademisk miljö och egna erfarenheter som lärare har det varit viktigt för honom att inte skapa avstånd utan förståelse för sociologiämnet.

– Att läsa sociologi är att skaffa kunskap om samhället. Alla kan ha åsikter om olika saker i samhället, men har man dessutom kunskaper om samhället är det lättare att förstå varför till exempel globalisering och urbanisering fungerar
som de gör och varför samhället är skiktat på olika sätt.

Den största utmaningen med bokskrivandet är att veta hur svåra resonemang man kan föra, särskilt som den ska fungera både på yrkesförberedande och
högskoleförberedande gymnasieprogram.

– Jag ser vilken spännvidd det är bland de 19-åringar som börjar läsa här på universitetet. En lärobok får varken bli för enkel eller för svår. Dessutom får det inte vara för mycket siffror, de blir snabbt föråldrade. Men böcker ska bygga på kunskap och det är bättre att forskare skriver läroböcker och får, om de behöver det, hjälp med att popularisera sina resonemang än att den som är bra på att skriva gör det utan att ha kvalificerade kunskaper i det ämne man skriver om.

Boken Sociologi är utgiven på Libers förlag. Sociologiämnet är obligatoriskt
på samhällsvetenskapsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet.
 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera