Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 januari 2013

Nytt läkemedel skyddar mot biverkningar av cellgifter

Ett läkemedel som utvecklats vid Linköpings universitet skyddar mot biverkningar vid cancerbehandling, och förstärker samtidigt effekten mot tumören. Nu startar en internationell läkemedelsprövning på en större grupp patienter.

Resultaten av studierna med preparatet calmangafodipir publiceras i det senaste numret av cancertidskriften Translational Oncology med professor Rolf G. G. Andersson som huvudförfattare.

Forskningen inleddes på en substans, mangafodipir, som användes som kontrastmedel vid magnetkameraundersökningar. Men farmakologer vid LiU upptäckte att den också skyddade friska celler i samband med cancerbehandling.

– Vi fann att substansen kunde påverka bildningen av syreradikaler som är en orsak till biverkningar av cellgifter, säger Rolf G.G. Andersson.

Hos nästan alla patienter minskar till exempel mängden vita blodkroppar kraftigt, vilket öppnar för infektioner som till och med kan vara dödliga.
Forskarna började med cellförsök och gick sedan vidare på möss som infekterats med cancerceller. Mössen behandlades med cellgifter och fick samtidigt mangafodipir. Tumörbildningen minskade samtidigt som de vita blodkropparna skyddades.

Ett problem var att en stor del av manganet i substansen frisattes med följden att den positiva effekten avtog. Det fria manganet kan också vara giftigt och orsaka hjärnskador.

– Vi gjorde då om substansen och ersatte en del av manganet med calcium. Det gav ett stabilare komplex som visade sig vara ännu bättre på att skydda celler och dessutom öka anticancereffekten, säger Rolf G.G. Andersson.

Effekten av mangafodipir bekräftades i en mindre studie på patienter med coloncancer, som publicerades i Translational Oncology i februari 2012.

Jan Olof G. Karlsson är docent vid Linköpings universitet och seniorforskare vid PledPharma AB som utvecklar läkemedlet som kommer att marknadsföras under namnet PledOx®. Nyligen inleddes en internationell fas2-studie där patienter med tjocktarmscancer deltar. Resultaten väntas i slutet av året.

Artikel: Superior therapeutic index of calmangafodipir in comparison to mangafodipir as a chemotherapy adjunct, av Jan Olof G. Karlsson, Tino Kurz, Susanne Fleichsig, Jacques Näsström och Rolf G.G. Andersson. Publicerad i Translational Oncology vol 5 nr 6, december 2012.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera