Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 januari 2013

Att få robotar att tänka som människor

Genom att studera hur människor tänker och resonerar och översätta det till beräkningsprocesser kan man utveckla robotar med allt mer avancerade egenskaper. I sin doktorsavhandling har Marios Daoutis vid Örebro universitet skapat en modell som utvidgar och stärker kunskapen om robotar med intellektuella funktioner.

– Det mest överraskande var att det med tillräckliga ansträngningar och resurser faktiskt går att få en robot att uppfatta omgivningen och dra slutsatser, som liknar mänskligt tänkande. Jag hoppas att den fortsatta forskningen kan ha nytta av mina modeller och beräkningsmetoder för att skapa ännu bättre robotar.

Tillämpningsområdena för Daoutis modell sträcker sig från smarta hem till hemvård för äldre, där robotar kan utföra vissa uppgifter när det inte finns tillräckligt med mänskliga resurser. Avhandlingen i datavetenskap heter Knowledge Based Perceptual Anchoring – Grounding percepts to concepts in cognitive robots.

Mänskliga resonemang
– Jag hoppas också att andra forskare kan ha glädje av mina modeller i sin forskning, det är det bästa belöningen för en forskare om andra använder och uppskattar det man presterat.

Marios Daoutis säger att om målet med hans forskning skulle sammanfattas i en enda mening så vore det att försöka skapa robotar som kan se och resonera som människor. Nyckeln till det menar han är att få roboten att uppfatta omgivningen på ett meningsfullt sätt och att det också å andra sidan blir meningsfullt för människan. Med tanke på att en robot behöver mängder av olika slags information för att förstå också den enklaste sak.

– Ta en kaffekopp som exempel, där människan kan dra många slutsatser bara med sunt förnuft, till exempel att den innehåller kaffe. I min forskning har jag skapat modeller för hur roboten ska programmeras för att kunna tolka vad olika objekt har för egenskaper och relationer.

Att studera mänskliga kognitiva processer, som förmågorna att uppfatta och dra slutsatser, och sedan försöka uttrycka dem i instruktioner för datorer, algoritmer, för att styra en robot har varit en mycket intressant del av forskningen.

– Det har varit fascinerande och utmanande på samma gång, som varit liksom tvärvetenskapliga utflykter allt från tekniska ämnen som datorseende till teoretiska och filosofiska aspekter på kunskap och logik. Kombinationen av de här olika aspekterna intressant, särskilt när man kan se sina algoritmer köras på en robot.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera