Artikel från Högskolan i Borås

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 januari 2013

Nytt handelslaboratorium i Borås

Handelsforskningsinstitutet SIIR (Swedish Institute for Innovative Retailing) och InnovationLab vid Högskolan i Borås har blivit beviljade 700 000 kronor från Sjuhärads kommunalförbund. Pengarna ska användas för att starta ett handelslaboratorium som ska fungera som en testmiljö för forskning om innovativ handel.

Handelsforskningsinstitutet SIIR (Swedish Institute for Innovative Retailing) och InnovationLab vid Högskolan i Borås har blivit beviljade 700 000 kronor från Sjuhärads kommunalförbund. Pengarna ska användas för att starta ett handelslaboratorium som ska fungera som en testmiljö för forskning om innovativ handel.

– Labbet är en testlaboratorieverksamhet som ska bidra till innovativ handel, i första hand med fokus på hur tekniska lösningar kan designas för att stödja kunder i deras beslut och handlingsmönster, säger Malin Sundström som är akademisk föreståndare för SIIR.

Centrala forskningsområden för labbverksamheten kommer att vara bland annat distanshandel och IT-användargränssnitt. Dessutom är varor idag inte bara fysiska sådana utan varubegreppet är också starkt förknippat med tjänster. Därför kommer även att tjänsteperspektivet att inkluderas i labbets verksamhet.

Unik chans för handeln att testa idéer
Utgångspunkten är att labbet kommer att vara tillgängligt för aktörer inom handeln, till exempel butikskedjor, och forskare som vill testa sina idéer på en vetenskaplig grund.

– För att göra detta måste handelslaboratoriet erbjuda resurser, kompetens, koncept, metoder och utrustning. Precis vad detta består i kommer att utredas och definieras i projektet säger Hannes Göbel, föreståndare för InnovationLab vid Högskolan i Borås.

Tillsammans med näringslivet ska projektet generera idéer och prioritera dessa utifrån framtida kunders behov. Man kommer till att börja med ta fram en strategi och identifiera lämplig lokal och utrustning.

Projektet startar 1 januari 2013 och avslutas i september/oktober 2013. Tillväxtprogrammet i Sjuhärad är ett av fyra delregionala program som är kopplat till Västra Götalandsregionens tillväxtprogram och visionen om Det Goda Livet. 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera