Tema

Storsatsning på förnybar energi

Luleå tekniska universitet gör storsatsning på förnybar energi med treårig finansiering från Energimyndigheten. Universitetet har dessutom långt framskridna planer på en omfattande forskning inom samma område på minst en kvarts miljard.

Första halvåret 2013 kommer grunden att läggas för en storsatsning av Luleå tekniska universitet (LTU) på förnybar energi med stöd av finansiering från Energimyndigheten. Fas 2 är planerad för ytterligare 2,5 år och satsningen gäller bred forskning om ”gröna bränslen”. Med det som grund planerar universitetet fler projekt för totalt drygt en kvarts miljard.

– Det är mycket glädjande att Energimyndigheten, efter vår ansökan, insett vilken fantastisk forskningsresurs vi har med hög kompetens och tillgång till industrinära forskningsanläggningar i Piteå. Tack vare det har vi också kunnat skissa på ett omfattande forskningsprogram av världsklass, säger Johan Sterte, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Energimyndigheten har i veckan, i ett första beslut, beviljat 10 miljoner kronor till LTU:s strategiska satsning på förnybar energi. Förgasning av svartlut till syntesgas och en anläggning för framställning av den gröna dieseln BioDME ska ingå. Ytterligare 50 miljoner för att finansiera Fas 2 av projektet är budgeterat av Energimyndigheten för att initiera ett inledande forskningsprogram och säkra tillgången till anläggningarna i Piteå. Universitetets tidigare forskningsprogram inom svartlutsförgasning som genomförts tillsammans med industriella och akademiska partners har på Energimyndighetens uppdrag granskats av en internationell expertpanel som satt betyget ”världsklass”.

Men det räcker inte med det för under första halvåret 2013 planerar Luleå tekniska universitet en gigantisk satsning med det initiala forskningsprogrammet i Fas 2 som grund. Ansökningar från universitetet som omfattar mer detaljerade projekt om totalt drygt en kvarts miljard kronor kommer att skickas in under 2013.
 
Nyckelpersoner viktiga för satsningen har anställts med uppgift att lägga grunden för det forskningsprogram som ingår i Fas 2 och mer utvecklat därefter. Hela projektet ska pågå till 2017 och omfattar en rad delprojekt för att ur biomassa framställa gröna bränslen. Ett exempel på delprojekt är att fler former av biomassa ska konverteras till syntesgas och ett annat att nya teknologier för konvertering till syntesgas ska studeras. Det finns redan företag som uttalat intresse att vara med i detta, där ett gyllene tillfälle öppnar sig för fler att genom medfinansiering få utnyttja de forskningsresultat som projektet genererar.

OBS! I början av 2013 kommer Luleå tekniska universitet att kalla till en pressträff då vi kommer att berätta mer om den miljörelaterade forskningen. 

Storsatsning på förnybar energi

 lästid ~ 2 min