Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 december 2012

Mångmiljonprojekt om digitala medier vid kriser

En forskargrupp, ledd av professor Lars Nord vid Mittuniversitetets forskningscentrum DEMICOM, har fått 5,8 miljoner kronor ur regeringens särskilda anslag för krisberedskap. Under åren 2013-2015 granskas hur den nya digitala mediemiljön påverkar kommunikationsmönster i samband med samhälleliga kriser och ytterst förtroendet för samhällets institutioner och för demokratin.

Inom ramen för projektet kommer bland annat svenska myndigheters kriskommunikationsstrategier, medborgares medieanvändning och samspelet mellan traditionella medier och sociala medier vid kriser att uppmärksammas.

– Samhället behöver ökade kunskaper om hur ett allt mer fragmentariskt medielandskap påverkar möjligheterna till förtroendeskapande kommunikation i samband med kriser. Det finns fortfarande alltför många myter och alldeles för lite fakta kring de digitala mediernas roll i detta sammanhang, säger professor Lars Nord.

Projektet kommer både att producera kunskapsöversikter och kartläggningar av den aktuella svenska och internationella forskningen på området samt samla in nytt material via intervjuer, fokusgrupper, medieanalyser och frågeundersökningar. Syftet med projektet är både att analysera generella tendenser och utveckla teoribildningen på området och att bidra till kunskapsutveckling och lärande bland kriskommunikationens aktörer.

Forskargruppen kommer att arbeta i nära samverkan med ett 20-tal svenska myndigheter. Projektet stöds av Försäkringskassan i samverkan med bland annat Socialstyrelsen och Trafikverket. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap deltar också i projektet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera