Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 december 2012

Fackförening i storstad

I en ny bok beskriver och analyserar Jonny Hjelm, professor i historia, Umeå universitet, hundra år av facklig kamp bland handelsanställda i Stockholm. En av den svenska modellens kännetecken under 1900-talet var att ”alla” arbetare var medlemmar i facket. I boken nyanseras och problematiseras denna bild.

I boken Fackförening i storstad – Handels avdelning 20, Stockholm, 1912-2012, går att läsa om hur Kontors- och handelsanställdas förening, avdelning 20, efter starten 1912 kämpar i motvind; många butiksbiträden och kontorsanställda vill eller vågar inte organisera sig fackligt. Under mellankrigsdecennierna ökar medlemsantalet och föreningens makt stärks.

En av den svenska modellens kännetecken under 1900-talet var den höga fackliga organisationsgraden; att ”alla” arbetare var medlemmar i facket. I boken nyanseras och problematiseras denna bild, då förtroendevalda och anställda i avdelning 20 under hela seklet fått kämpa för att värva medlemmar i en bransch med hög personalomsättning, många deltidsarbetanden och ungdomar.

Den stora avdelningen, med idag cirka 27 000 medlemmar, visade tidigt en betydande självständighet gentemot förbundsledningen i Malmö. Länge kunde ett stråk av gammal Malmö-Stockholmsantagonism skönjas, och avdelning 20:s företrädare hade att hantera ”stockholmsfobi” så sent som under 1990-talet.

Jonny Hjelm, professor i historia vid Umeå universitet, tecknar utförligt en fackförenings hundraåriga historia, politiska skeenden och samhällsförhållanden som också blir tydliga, genom personliga arbetslivsminnen.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera