Artikel från Uppsala universitet
20 december 2012

Carin Görings kvarlevor identifierade

De möjliga kvarlevorna efter Carin Göring, hustru till nazistledaren Herman Göring, hittades 1991 på en plats i närheten av där hon begravdes. I en artikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften PLoS ONE presenterar Maria Allen, professor i genomik vid Uppsala universitet, och hennes medarbetare bevis som stödjer att det är Carin Görings kvarlevor som identifierats.

Svenska Carin Göring var gift med den kände nazistledaren Herman Göring. När hon dog 1931 begravdes hon i Stockholm men tre år senare lät Herman Göring flytta kvarlevorna till sitt residens Karinhall utanför Berlin. Vid krigsslutet förstördes Karinhall och därefter är det oklart vad som hänt med kvarlevorna. År 1951 hittades skelettdelar som man trodde kom från Carin Göring och dessa kremerades och begravdes i Sverige. Fyrtio år senare, 1991, hittade skattletare en kista med kvarlevor som också skulle kunna vara Carin Görings. Dessa fördes till Sverige och Rättsmedicinalverket för identifiering.

Marie Allen och hennes medarbetare har tillsammans med Anna Kjellström vid Stockholms universitets osteoarkeologiska forskningslaboratorium undersökt skelettdelarna för att försöka fastställa om de kommer från Carin Göring. Analyser av de sammanlagt 26 benen visade att de kom från en vuxen kvinna. Även DNA-analyserna visade att det rörde sig om en kvinna.

Forskarna genomförde därefter två sorters genetiska analyser. En jämförelse av så kallat mitokondrie-DNA visade identiska DNA-sekvenser mellan skelettet och Carin Görings son, vilket tyder på ett släktskap mor-barn.

– Den variant av mitokondrie-DNA som vi såg hos benen är relativt vanlig och förekommer hos cirka tio procent av alla européer. Vi gick därför vidare med att även studera DNA som finns i cellkärnan, säger Marie Allen.

Analyser av DNA från cellkärnan försvåras när DNA:t är nedbrutet, vilket ofta är fallet i skelett som legat begravda. Forskarna lyckade ändå analysera tillräckligt många varianter av DNA för att kunna visa på ett troligt släktskap mellan mor och son.

– Våra antropologiska undersökningar av benen och de genetiska analyserna tillför ytterligare bevis som tillsammans med historiska data stödjer att det är Carin Göring som har identifierats, säger Marie Allen.

Carin Göring har nu återbegravts.

Resultaten har publicerats online i tidskriften PLoS ONE.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera