Artikel från Riksbankens Jubileumsfond

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 december 2012

Resestipendium förstärker forskning

Nils-Erik Svensson var mångårig chef vid Riksbankens Jubileumsfond. Varje år delas stipendier (NES-stipendier) ut i hans namn i syfte att underlätta för unga, svenska forskare att verka vid framstående europeiska forskningsmiljöer. Årets NES-stipendier går till fyra forskare som får 100 000 kronor var: Linn Axelsson, Per Becker, Anders Olof Larsson samt Johanna Ringarp.

Nils-Erik Svensson var mångårig chef vid Riksbankens Jubileumsfond. Varje år delas stipendier (NES-stipendier) ut i hans namn i syfte att underlätta för unga, svenska forskare att verka vid framstående europeiska forskningsmiljöer. Årets NES-stipendier går till fyra forskare som får 100 000 kronor var.
Kulturgeografen Linn Axelsson vid Stockholms universitet vill skapa ett nytt forskningsprojekt för att teoretiskt utveckla förståelsen för hur statens gränser fungerar i praktiken och vilka effekter gränsgörande har på olika former av globala flöden genom att utgå från topologiska förutsättningar. Det hoppas hon ska bidra till helt ny kunskap om hur dagens gränser påverkar internationell rörlighet och globala flöden.
På The Department of Geography, The Open University, Milton Keynes i England vill hon utveckla internationella kontakter och ta del av den unika kompetens om rumslig topologi som institutionens forskare förfogar över.
Per Becker vid Lund University Centre for Risk Assessment and Management fokuserar på att förstå och stödja samhällsförändring för hållbar utveckling; vad som gör ett samhälle säkert och hållbart för störningar, avbrott och katastrofer samt kapacitetsutveckling som ett verktyg för att skapa och underhålla denna säkerhet och hållbarhet.
Han har bjudits in till Environmental Change Institute, University of Oxford, ett världsledande tvärvetenskapligt institut för forskning, utbildning och innovation inom området. Där ämnar han samla material till sin kommande bok samt skapa kontakter för framtida samarbete mellan de två forskningsmiljöerna.
Två av stipendiaterna kommer från Uppsala universitet. Johanna Ringarp, Historiska institutionen, vistas under våren vid Institut für Erziehungswissenschaft, Universität Münster, för att utvecklas som forskare inom fältet Policy education och lärarprofessionsforskning. Genom vistelsen i Münster får hon möjlighet att utveckla den komparativa dimensionen i sitt postdoktorsprojekt ”Kunskapsmätningarnas dilemma. Internationella kunskapsmätningars påverkan på utbildningspolitiska reformer i Sverige och Tyskland 2000-2011”. Förutom den egna personliga utvecklingen tror hon att tiden kan gynna den svenska utbildningshistoriska forskningen i stort.
Från Institutionen för Informatik och Media förflyttar sig Anders Olof Larsson till Research Group for Media and ICT (MICT) vid Gents University i Belgien. I sin avhandling undersökte han, tillsammans med danska och norska forskare, hur politiska aktörer och etablerade medier använder internet och sociala medier för att kommunicera med sin publik. Nu kan han utvidga området till Beneluxländerna eftersom forskningsgruppen i Gent intresserar sig för samma frågor. Genom att tillsammans bedriva olika typer av komparativa studier kring hur politiska aktörer i Skandinavien och Beneluxländerna använder sig av sociala medier förväntar han sig att besöket kommer att utveckla forskningsområdet.

Kontakta 2012 års NES-stipendiater
Linn Axelsson, linn.axelsson@humangeo.su.se
Per Becker, per.becker@lucram.lu.se  
Anders Olof Larsson, anders.larsson@im.uu.se  
Johanna Ringarp, johanna.ringarp@hist.uu.se  
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera