Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 december 2012

Immunceller kan hjälpa till att bilda nya blodkärl

Vårt immunförsvar är specialiserat på att upptäcka och bekämpa inkräktare såsom bakterier och virus. Men forskning visar att immunceller även har flera andra uppgifter. Forskare vid Uppsala universitet har nu sett att vissa immunceller är särskilt förberedda för att ta sig till syrefattiga delar av kroppen för att hjälpa till med nybildningen av blodkärl.

I blodcirkulation transporteras immunceller, neutrofiler, vilka oavbrutet söker av blodkärlens insida efter tecken på angrepp, varvid de snabbt tar sig ut till vävnaden och oskadliggör inkräktarna. I en studie som nyligen publicerades i tidskriften Blood har en forskargrupp vid Uppsala universitet visat att det finns vissa neutrofiler som tar sig från cirkulationen till delar av kroppen som är syrefattiga. Dessa neutrofiler hjälper där till med att bilda nya blodkärl för att öka tillströmningen av syrerikt blod.

Forskarna har tidigare sett att total avsaknad av neutrofiler gör att blodkärl tillväxer dåligt och i den nuvarande studien har de identifierat en specialiserad population av dessa celler som är särskilt förberedda för uppgiften att bilda nya blodkärl. Dessa celler som hittades i de syrefattiga områdena bar nämligen med sig ämnen som är viktiga för just blodkärlstillväxt och skilde sig därmed sig från neutrofiler som befann sig i inflammatoriska områden.

Denna kunskap om en särskild immuncellstyp som har viktig inverkan på tillväxt av blodkärl innebär nya infallsvinklar vid utvecklandet av metoder att styra blodkärlstillväxt vid exempelvis cancer eller efter transplantation.

INFORMATION & KONTAKT
För mera information, kontakta Mia Phillipson, docent, institutionen för medicinsk cellbiologi,
e-post: mia.phillipson@mcb.uu.se, tel: 018-4714419

Gustaf Christoffersson, doktorand, institutionen för medicinsk cellbiologi,
e-post: gustaf.christoffersson@mcb.uu.se, tel: 018-4714324

Christoffersson G, Vågesjö E, Vandooren J, Lidén M, Massena S, Reinert RB, Brissova M, Powers AC, Opdenakker G, Phillipson M. VEGF-A recruits a proangiogenic MMP-9-delivering neutrophil subset that induces angiogenesis in transplanted hypoxic tissue.
Blood. 2012 Nov 29;120(23):4653-62.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera