Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 december 2012

Institutet för solfysik etableras vid Stockholms universitet

Med ett svenskt teleskop studeras solen från La Palma, den nordvästligaste av Kanarieöarna. Institutet som bedriver forskningen inrättas från den 1 januari 2013 vid Stockholms universitet, som då tar över driften från Kungl. Vetenskapsakademien. Institutet övergår då till att bli en nationell forskningsinfrastruktur under Vetenskapsrådet. Övertagandet kommer att innebära flera nya forskartjänster.

Med ett svenskt teleskop studeras solen från La Palma, den nordvästligaste av Kanarieöarna. Institutet som bedriver forskningen inrättas från den 1 januari 2013 vid Stockholms universitet, som då tar över driften från Kungl. Vetenskapsakademien. Institutet övergår då också till att bli en nationell forskningsinfrastruktur under Vetenskapsrådet. Övertagandet kommer att innebära flera nya forskar- och doktorandtjänster inom solfysik.
– Denna överföring av verksamheten till Stockholms universitet kommer att innebära ett stort lyft för Institutet för solfysiks verksamhet, inte minst på grund av det ekonomiska stöd som universitet ger. Det kommer innebära flera nya forskar- och doktorandtjänster inom solfysik, säger Anders Karlhede, vicerektor för naturvetenskap vid Stockholms universitet.
Forskningen vid Institutet för solfysik (ISF) bygger framför allt på observationsdata registrerade med det svenska 1-meters solteleskopet (SST) på La Palma, som varit världsledande allt sedan det togs i drift i maj 2002.
– Forskningen vid ISF syftar främst till att nå kunskap om hur solens magnetfält uppstår, formas och slutligen förstörs eller förs bort från solens yta. Dessutom hur dessa magnetfält påverkar solens yttre atmosfär och ger upphov till solstormar och den strålningsenergi solen utsänder, säger Göran Scharmer, professor vid Institutionen för astronomi vid Stockholms universitet och Kungl. Vetenskapsakademin.
Ett starkt fokus för verksamheten hittills har varit solfläckar, där SST och ISF:s forskning inneburit stora framsteg under de senaste åren. Två sådana studier av ISF:s personal har publicerats i Nature (2002) och i Science (2011).
En annan viktig verksamhetsgren har varit att öka vår förståelse för andra stjärnors atmosfärer, genom ingående studier av de detaljer (solens granulationsmönster) som ger upphov till den strålning vi registrerar och analyserar från solytan, liksom från andra stjärnor.
ISF:s personal har varit ansvarig för konstruktionen av SST och flera viktiga instrument. Sådan utvecklig kommer fortsatt att vara en viktig komponent i ISF:s verksamhet.
– Genom ett stort bidrag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse kommer en del av verksamheten vid ISF att skifta tyngdpunkt från solfläckar till det yttre lagret av solatmosfären, kromosfären, som domineras av magnetfält vilka ger upphov till mycket komplicerade och våldsamma dynamiska processer. I samband med solfläckar leder detta till kraftiga utbrott (flares) med solstormar och ökning av solens UV-strålning som följd, säger Göran Scharmer.
För ytterligare information
Göran Scharmer, professor vid Institutionen för astronomi vid Stockholms universitet och Kungl. Vetenskapsakademin, mobil 0707-53 00 12, tfn 08-5537 8532, e-post scharmer@astro.su.se.
Vetenskapens Värld (TV2) visar ett längre inslag om solfläckar, solstormar och det svenska solteleskopet på La Palma den 17/12 kl. 20:00
Bakgrund
ISF skapades 1951 som ”Forskningsstationen för Astrofysik” på ön Capri utanför Neapel av institutets första föreståndare, professor Yngve Öhman. Efter Öhmans pensionering övertogs föreståndarskapet 1973 av professor Arne Wyller som strax därefter påbörjade förberedelser för flytten av forskningstationen till ön La Palma, där ett nytt europeiskt observatorium var på väg att växa fram. Sommaren 1985 invigdes det nya observatoriet på La Palma och sex månader senare togs dess första ”riktiga” solteleskop i bruk, det svenska 50-cm solteleskopet (SVST). Detta solteleskop gav de allra första högupplösta filmerna av solens yta och SVST gav också upphov till bl.a. 2 publikationer i Nature. Nuvarande föreståndare Göran Scharmer tog över rodret 1990. 2002 ersattes SVST av SST.

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se [Ref 1]

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera