Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 december 2012

Hög höjd tränar mjälten att ”hålla andan”

När människokroppen acklimatiserar sig till hög höjd tränas mjältens förmåga att dra ihop sig och aktiverar därmed kroppens egen ”bloddopning”. Det visar resultat av studier på bergsbestigare på Mount Everest som forskargruppen EPG vid Mittuniversitetet genomfört.

Forskargruppen Environmental Physiology Group (EPG) vid Mittuniversitetet har funnit att när kroppen acklimatiserar sig till hög höjd så tränas kroppens egen ”bloddopning”.

– Det finns ett lager röda blodkroppar i mjälten som kan släppas ut i cirkulation när det behövs, exempelvis vid syrebrist på hög höjd eller vid dykning. Det är särskilt viktigt när man arbetar på hög höjd som vid en bergsbestigning, säger Angelica Lodin-Sundström, doktorand och forskare vid Mittuniversitetet.

Studierna visar att mjälten tränas på att dra ihop sig och släppa ut de lagrade blodkropparna när kroppen acklimatiserar sig till hög höjd.

Studier genomfördes på bergsbestigare vid tre olika expeditioner under 2011 och 2012 vid Mount Everest. Klättrarna testades före och efter expeditionen, och fick då dels hålla andan, och dels utföra arbete på en ergometercykel. Detta samtidigt som bland annat mjältens volym och blodvärdet mättes.
– Efter bergsbestigningen, som tog cirka två månader, var mjältens förmåga att dra ihop sig större, och blodvärdet var högre efteråt. Mjältens förmåga till sammandragning studerade vi med ultraljud, säger Angelica Lodin-Sundström.

Under våren 2013 planerar gruppen att studera höghöjdsacklimatisering vidare på en grupp klättrare i Himalaya. Då kommer bland annat mjältens respons vid olika tidpunkter i acklimatiseringen till hög höjd att studeras, dessutom kommer man att undersöka om responsen kan skydda mot höjdsjuka.

Resultaten av studierna kommer inom kort att publiceras i vetenskapliga tidskrifter.

KONTAKT
Angelica Lodin-Sundström, doktorand, kontaktas via e-post: angelica.sundstrom@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera