Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 december 2012

Chalmers partner i centrum för forskning om trafiksäkerhet i Kina

Chalmers är en av fem parter bakom ett nytt centrum för forskning om trafiksäkerhet i Kina, som invigs idag i Peking. China Sweden Research Center for Traffic Safety innebär ett fördjupat samarbete mellan Sverige och Kina inom transportområdet. Övriga fyra samarbetsparter är Volvo Car Group, AB Volvo, the Chinese Ministry of Transport’s Research Institute of Highways och Tongji University.

Chalmers är en av fem parter bakom ett nytt centrum för forskning om trafiksäkerhet i Kina, som invigs idag i Peking. China Sweden Research Center for Traffic Safety innebär ett fördjupat samarbete mellan Sverige och Kina inom transportområdet.

I Kina, som är världens största marknad för personbilar och tunga lastbilar, har trafiksäkerhet blivit en allt viktigare fråga för såväl den kinesiska regeringen som för allmänheten. När den svenska näringsministern Annie Lööf besökte Kina i maj 2012 undertecknade den svenska och kinesiska regeringen en avsiktsförklaring om ett gemensamt forskningscentrum för trafiksäkerhet.

China Sweden Research Center for Traffic Safety invigs den 18 december 2012 och ska driva forskningsprojekt med syfte att förbättra trafiksäkerheten i såväl Sverige som Kina. Redan nu pågår tre pilotprojekt där bland annat förekomsten av trafikolyckor och attityder till säkerhet i Kina kartläggs. Centrumet ska även främja utbyte av teknologi och kunskap mellan länderna samt stödja regeringarnas beslut i frågor som rör trafiksäkerhet.

– Forskning inom trafiksäkerhet är en av Chalmers styrkor. Att etablera ett forskningscentrum i Kina gör bland annat att vi får bättre förståelse för transport- och trafiksituationen i landet och kunskaper som vi kan utnyttja i andra internationella sammanhang, säger Anna Dubois, ansvarig för transportforskning på Chalmers och styrelseledamot i centrumet. Hon fortsätter:
– Det är viktigt för både forskning och utbildning att knyta starka band med internationella forskningsmiljöer. I Sverige har vi sedan sex år byggt upp fordons- och trafiksäkerhetscentrumet Safer tillsammans med 25 svenska parter. Vi ser det som en modell för och syster till detta nya centrum.

Övriga fyra samarbetsparter är Volvo Car Group, AB Volvo, the Chinese Ministry of Transport’s Research Institute of Highways och Tongji University. Centrumet medfinansieras av den svenska och kinesiska staten.

INFORMATION OCH KONTAKT
Mer om Safer
Safer är ett fordons- och trafiksäkerhetscentrum vid Chalmers placerat i Lindholmen Science Park i Göteborg. Forskningen omfattar allt från att undvika olyckor, att minska skador i en eventuell krock, samt effektivisera räddningsarbetet efter en olycka. Många projekt rör människans beteende i fordon och i verklig trafikmiljö.
www.chalmers.se/safer

Kontakta:
Anna Dubois, styrkeområdesledare Transport, Chalmers, 031-772 11 96, anna.dubois@chalmers.se
Anna Nilsson-Ehle, föreståndare Safer, 031-772 36 55, anna.nilsson-ehle@chalmers.se  
För bilder, kontakta:
Lisa Knutsson, kommunikatör Safer, 031-772 21 11/0761-191426, lisa.knutsson@chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera