Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 december 2012

VTI ska studera hur bussförarnas arbetssituation påverkar hälsan

Bussförare har tidiga arbetspass, delade turer och långa arbetsdagar. Hur påverkar detta deras trötthet och hälsa? Det ska Anna Anund, forskare på VTI, ta reda på i en studie i samarbete med Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet och kollektivtrafikkoncernen Keolis. AFA Försäkring stödjer studien med 1 850 000 kronor.

Bussförare i lokaltrafiken har pressade arbetstider som ofta leder till trötthet och ökad risk för ohälsa och olyckor. Men det saknas studier om deras arbetssituation när det gäller hälsa och trötthet.
 
Anna Anund kommer nu att leda en studie där forskare ska registrera grader av sömn och vakenhet för att på så sätt avgöra hur vanligt det är med trötthet bakom ratten. I projektet ska man också genomföra tester som ska utvisa om tidiga morgnar leder till ökade säkerhetsrisker och mikrosömn under resten av dagen.
 
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom privat och offentlig sektor.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera