Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 december 2012

Regeringsuppdrag för VTI kring trafikens samhällsekonomiska kostnader

Frågan om en rättvis och effektiv prissättning av transporter kräver ett fortsatt arbete kring att uppdatera forskning och data för att bättre belysa transporternas samhällsekonomiska kostnader. Därför får nu VTI i uppdrag av regeringen att ta fram och uppdatera kunskapsunderlag om trafikens samhällsekonomiska kostnader.

VTI:s uppdrag omfattar alla trafikslag och flera olika aspekter av trafikens samhällsekonomiska kostnader.Bland annat ska man beskriva den nationella geografiska differentieringen av kostnader över landet. Dessutom ingår att studera detta internationellt med fokus på svenska grannländer inom EU.

– Genom uppdraget till VTI finns nu en möjlighet att ta fram ett vetenskapligt grundat underlag kring trafikens samhällsekonomiska kostnader och hur styrmedel förhåller sig till dessa kostnader, säger Gunnar Lindberg, forskningschef på VTI.

Trängsel, buller, olyckor, luftföroreningar och klimatgaser
– Utredningen kommer bland annat att behandla infrastrukturkostnader, trängsel samt kostnader för buller, olyckor, luftföroreningar och klimatgaser för alla transportslag. Uppdraget om en geografisk differentiering av underlaget ställer nya krav på hur underlaget tas fram.

I uppdraget ska VTI också analysera hur konkurrenssituationen för näringslivet ser ut i ljuset av de samhällsekonomiska kostnaderna i Sverige och i vår omvärld. Genom att sätta in detta kunskapsunderlag i den övriga Europiska utvecklingen kommer Sverige att ha en mycket god grund för diskussioner med grannländer och inom EU.

Bakgrund
Trafikanalys har i sin årliga rapportering lyft upp behovet av en trafikslagsövergripande analys av kostnadsansvaret. Även Trafikverkets Kapacitetsutredning har identifierat detta behov och inom EU pågår utveckling av transportpolitiken som inbegriper dessa frågor.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskanslitet (Näringsdepartement) senast den 1 november 2014.

KONTAKT
Gunnar Lindberg, forskningschef, VTI
Tel: 08-555 770 26

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera