Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 december 2012

Lik i garderoben har inga bäst före-datum

Män kommer lindrigare undan än kvinnor i medierna vid politiska skandaler. Det visar statsvetaren Tobias Bromander i sin avhandling ”Politiska skandaler! – Behandlas kvinnor och män olika i massmedia?”.

Tobias Bromander har studerat 92 politiska skandaler mellan åren 1997–2010 genom att analysera 4345 artiklar i Sveriges största rikstäckande dagstidningar, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen.

– Den skandal de flesta minns bäst är Mona Sahlins Tobleroneaffär, men den finns inte med i min studie eftersom den var 1995. Däremot finns skandaler som Laila Freivalds när hon hade köpt sin lägenhet, Cecilia Stegö-Chilò som inte hade betalat TV-licensen, Maria Borelius som hade anlitat barnvakt svart med mera, berättar Tobias Bromander.

Resultatet av studierna visar att det finns skillnader mellan hur män som grupp behandlas av medierna jämfört med kvinnor, men det finns också många likheter. I många fall är mediernas rapportering jämställd och det kan finnas skäl till att det är skillnad i rapporteringen.

– Män klarar sig inte alltid bättre än kvinnorna. Kön förklarar inte allting, men kön är en så viktig faktor att man bör beakta den i större utsträckning än man har gjort tidigare, menar Tobias.

Bromanders studier visar att medier skriver mer om kvinnor än om män när det inträffat en skandal. De kräver också i större utsträckning att kvinnor avgår, vilket de också oftare gör.

– Kvinnor tillskrivs ofta högre moral än män, säger Tobias. Det kan vara bra, men i politiska skandaler är det tvärt om och väcker större uppmärksamhet. Kvinnors skandaler handlar ofta om något som skett i deras privata sfär, som till exempel att de inte har betalat TV-licensen, deklarerat på fel sätt eller anlitat svart arbetskraft. Mäns skandaler handlar mer om vad de har gjort i jobbet, som exempelvis använt regeringsplanet på ett tvivelaktigt sätt, begärt fel ersättning eller på annat sätt missbrukat skattebetalarnas pengar.

Tobias Bromander ser resultatet av sin studie som ett tecken på att det finns ett demokratiproblem i mediernas rapportering kring politiska skandaler där medborgarna är beroende av den information som de får via medierna. Information som man behöver när man ska fatta beslut inför nästa val.

– Medierna har väldigt svårt att se att man har gjort något fel, menar Tobias. Man har en bild av sig själv som opartisk, neutral och jämställd. ”Vi ställer samma frågor till kvinnor som till män.”, men det kan finnas andra skillnader. Medierna har makt över nyhetsvärdet. Det är de som bestämmer hur mycket de ska skriva om en fråga och i många fall lämnar de ifrån sig ansvaret. ”Vi skriver om det folk vill läsa och så länge de vill läsa om det.” Men vi som medborgare känner inte till det de inte skriver om. Det gör att medierna förmedlar en felaktig verklighetsbild, säger han.

– På lång sikt kan det bli svårare att hitta människor som vill arbeta politiskt. Det mediala priset är för högt. Gamla lik i garderoben har inget bäst-före-datum, avslutar Tobias Bromander.

INFORMATION OCH KONTAKT
Avhandlingen ”Politiska skandaler! – Behandlas kvinnor och män olika i massmedia” försvaras den 14 december, 2012 på Linnéuniversitetet i Växjö. Opponent är professor Bengt Johansson från Göteborgs universitet.

För mer information kontakta Tobias Bromander, telefon: 072-165 05 76 eller e-post: tobias.bromander@lnu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera