Artikel från Blekinge Tekniska Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 december 2012

Forskningsmiljö kring innovativ produktutveckling

För att öka svensk industris konkurrenskraft och för att stötta den i att ta fram och utveckla framtidens hållbara produkt-tjänstesystem vill BTH bygga en forskningsmiljö kring innovativ produktutveckling.

BTH har i dagarna blivit beviljade medel från KK-stiftelsen (Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling) för miljön Modelldriven utveckling och beslutsstöd. Totalt handlar det om cirka 90 miljoner över sex år där KK-stiftelsen står för en tredjedel av kostnaden och BTH tillsammans med företag för resten.

– Syftet är att bygga upp en stark forskningsmiljö som ska stötta svensk industri i att ta fram och utveckla framtidens produkt-tjänstelösningar som ska vara hållbara och skapa kundvärde. Vi jobbar med frågor som berör innovativ produktutveckling, hållbarhet, förändringsförmåga och beslutsstöd, säger Tobias Larsson, professor i maskinteknik vid BTH.

– Sverige behöver stärka sin konkurrenskraftbåde inom och utanför Sverige och då är det viktigt att kompetensen inom innovativ produktutveckling stärks. Här spelar BTH en viktig roll med sin kunskap och sitt goda samarbete med näringslivet, säger Madelene Sandström, VD för KK-stiftelsen.

– Det är mycket glädjande att BTH har fått förtroendet av KK-stiftelsen att bygga vidare på den kompetens och excellens som finns, och utveckla forskningsmiljön kring innovativ produktutveckling. Ett starkt kvitto på att BTH verkligen forskar ”in real life”, säger BTH:s rektor Ursula Hass.

De som medverkar i forskningsmiljön är, förutom BTH och KK-stiftelsen, även Aura Light International, Avalon Innovation, Dynapac Compaction Equipment,Holje International Group, Industrigruppen Karlskrona, Tech Network, Tetra Pak Packaging Solutions AB, GKN Aerospace Engine Systems och Volvo Construction Equipment. 

KONTAKT
För mer information, kontakta Tobias Larsson på telefon 0455-38 55 25 eller via  e-post: tobias.larsson@bth.setobias.larsson@bth.setobias.larsson@bth.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera